אוספים וארכיונים > אסיפת בחירות > אסיפת בחירות > מערכות בחירות > 1961 – הבחירות לכנסת החמישית – מידע נוסף

 1961 – הבחירות לכנסת החמישית – מידע נוסף

 

מועד הבחירות:​ ​15.8.1961 ​מספר בעלי זכות הבחירה: ​​1,271,285
סך הכל מצביעים:​
1,037,030
שיעור ההצבעה:​ 81.6%
מספר הקולות הכשרים:​
1,006,964 
אחוז החסימה:​ 1% (10,070 קולות)

 

​ ​ ​ ​
​מפלגה / רשימה סימן ​ ​מנדטים  מועמדים ​ ​  מצע
מפא"י – מפלגת פועלי ארץ-ישראל​ ובלתי מפלגתיים א​ ​42 ​​
תנועת החרות ח​

​17

​המפלגה הליברלית ל ​17
מפד"ל – חזית דתית לאומית, המזרחי והפועל המזרחי, ובלתי מפלגתיים

ב


12

 

מפ"ם – מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים מ 9
אחדות העבודה פועלי ציון ובלתי מפלגתיים תו 8
מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים ק​

5

יהדות התורה​ – אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ג ​4
המחנה התורתי פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים ד ​2
שיתוף ואחווה יא ​2
קידמה ופיתוח רא ​2
קידמה ועבודה נ
למען הצדק והאחוה, רשימה ספרדית דתית סש ​–
שוחרי הדימוקרטיה עט –​
רשימת יוצאי תימן שו –​