התרבות הארגו​נית בספרייה מ​עודדת עש​​​ייה ויצירתיות תוך למידה מתמד​ת.
כחלק ממדיניותה, מאמינה הספרייה בתרבות של תק​​שורת פתוחה, הקשבה לעובדיה, שקיפות ואמון הדדי. אנו מאמינים כי העובדים הם נכס חשוב ושותפים מרכזיים וחיוניים להצלחתה של הספרייה.
אנו מעודדים גיוון תעסוקתי המעשיר את סביבת העבודה ואת העשייה הארגונית, ומקפידים לקדם את עובדינו על בסיס כישוריהם ויכולותיהם ללא אפליה מכל סוג.

​​​​​

 עובדי הספרייה מספרים