1992 – מולדת יש רק אחת

מפלגת הימין "מולדת" הוקמה בשנת 1988 על-ידי רחבעם זאבי, אלוף במילואים שכונה "גנדי". הרעיון המרכזי של "מולדת" מיום יסודה הוא ה"טרנספר", כלומר העברת אוכלוסייה ערבית למדינות ערב, כדרך המעשית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאבי טען תמיד כי את רעיון הטרנספר הוא נטל מראשי תנועת העבודה בימים של טרם הקמת מדינת ישראל.

כך או אחרת, הכרזה שלפנינו אינה מותירה מקום לספק; "מולדת" אומרת בה כי התגובה לאינתיפאדה הפלסטינית היא אחת: טרנספר. שפתה הגרפית של הכרזה גם היא ברורה, כשהאיור מראה המון של גברים פלסטינים עטויי כאפיות, במהלך הפגנה סוערת. הפנים המוסתרות, האגרופים הקפוצים ומבטי השטנה אינם משתמעים לשתי פנים, ו"מולדת" קוראת לסלק אותם מכאן, מאותה מולדת שסיסמת הבחירות בתחתית הכרזה אומרת עליה "מולדת יש רק אחת!". רעיון הטרנספר עורר סערה בציבור הישראלי, והיה נושא לוויכוח ולהתנגחויות. על אף שרחבעם זאבי נטה לומר שכוונתו לטרנפסר מרצון, במסגרת הסכמה הדדית, ושהעברת האוכלוסייה תהיה מסודרת, בתוספת פיצויים, ותיעשה למדינות ערב, הכרזה מטבעה אינה משקפת דקויות.