1959 – תעמולת חרות

לקראת הבחירות לכנסת הרביעית, בשנת 1959, תוקפת תנועת החרות את מפא"י, יריבתה הנצחית. המתקפה מתרכזת במה שתנועת החרות רואה כצביעות; חרות מציגה את עסקני מפא"י, אנשי הממסד השולט במדינה מיום הקמתה, מנותקים מהעם, ובעיקר משכבות המצוקה.

משמאל, מציגה המודעה פעילות תעמולה של מפא"י לקראת הבחירות. משה דיין, הכוכב החדש ברשימת מפא"י לכנסת, עומד בתנוחה ובלבוש האופייני לעסקן המפלגה, ונושא דברים בשכונת עוני, שבתיה החרבים בולטים באיור. כ"איש העם" הוא אומר למאזיניו "אם הפגנות יעזרו נגד אבטלה, הפגינו!" והנה מימין, מציגה חרות את המצב זמן רב לפני הבחירות, כשאותו משה דיין, באותה התנוחה ובאותו הלבוש, אומר ממש באותו הבל פה דברים המזלזלים בקשיים של העניים. הוא מעלה על נס את תנופת הפיתוח בארץ, שלפי המודעה הזאת מתבטא בבניית "משכנות פאר".

המודעה משתמשת בדמותו של דיין, הרמטכ"ל עטור התהילה, איש בעל מעמד מיתולוגי מנעוריו, שחיזק מאוד את תדמיתה של מפא"י, ונתפס כמאיים על הסיכוי של תנועת החרות לצמצם את הפער בקרב הבוחרים.