1999 – שותף למרידה

​ההשתתפות בבחירות לכנסת ישראל עוררה תמיד התנגדות עזה בקרב הקבוצות החרדיות הקיצוניות ביותר. בקצה הרחוק של העולם החרדי, מצויה הקבוצה המכונה "נטורי קרתא" (מארמית: שומרי העיר). אנשיה מתנגדים התנגדות מוחלטת לציונות ולמדינה, אותה הם מחשיבים לתופעה שלילית שמוטב שלא הייתה באה לעולם כלל. בעיניהם מדינת ישראל היא מרידה בסמכות האלוהית, שכן לשיטתם ישות מדינית יהודית תקום רק עם ביאת המשיח, באחרית הימים. על כן, אנשי "נטורי קרתא" מתרחקים מכל קשר עם המדינה ומוסדותיה, דוחים את סמליה ופועלים להדגיש את היותם קהילה החיה בירושלים, ורק בעל כורחה יושבת בתוך שטחי השליטה של מדינת ישראל.

תקופת הבחירות ויום הבחירות הם עבורם הזדמנות להפגין את עמדתם העוינת, והם עושים זאת בין השאר על ידי תליית כרזות כמו הכרזה שלפנינו: הנוסח נמנע מלהזכיר את המדינה; הכנסת נקראת בפיהם "כנסת המינים" (כלומר, הכנסת של יהודים שנחשבים בעיניהם כאילו המירו את דתם); והאזהרה נגד מי שיעיז להצביע נמסרת במלים החמורות ביותר בלקסיקון הדתי – "מרידה במלכות שמיים".