​ ​ ​ ​ ​ ​
​ 
יום ג', כ"ו בסיון, 4 ביוני, 20:30
האם התלמוד הבבלי רלוונטי לחיינו כאן ועכשיו, בראשית המאה ה-21?
באילו מישורים? לאיזה ציבור? באיזו מידה?


בהשתתפות:

רות קלדרון – לימוד סוגיה
קובי מידן משוחח עם משה הלברטל ואהרן צ'חנובר
מפגש ראשון
​ 
יום ד', ד' בתמוז, 12 ביוני, 20:30
מה מאפיין את הדיון התלמודי? מה ההבדל בין הדיון התלמודי לזה המתנהל בחשיבה המדעית? מה בין המופשט לקונקרטי בדיון התלמודי? כיצד אפשר ללמוד על שאלות כלליות מתוך הדוגמאות הפרטניות המעסיקות את הדיון התלמודי?

בהשתתפות:

תומר פרסיקו – לימוד סוגיה
קובי מידן משוחח עם מאיר בוזגלו ומיכאל אברהם 
מפגש ראשון
​ 
יום ה', י"ב בתמוז, 20 ביוני, 20:30
במה מתייחדת פרשנות התלמוד בדורותיה השונים? מה מקומה של הפרשנות המחקרית שהיא פרי העידן מודרני שאנו חיים בו? האם אפשר לדבר על פרשנות חילונית? על פרשנות בעלת מעמד עצמאי ביחס למסורת?

בהשתתפות:

קובי מידן  משוחח עם דוד הלבני ועוזי פוקס
מפגש ראשון
​ 
יום ה', י"ט בתמוז, 27 ביוני, 20:30
כיצד התעצב התלמוד הבבלי ומה הייתה ההשפעה על הלומדים לדורותיהם? כיצד נבנו סוגיות על יסוד מימרות ראשוניות? מה השפעתו של המדיום המודפס על אופי הלימוד? כיצד אפשר להביט על התלמוד בעינינו המודרניות, עיניהם של בני עידן ההיפר-טקסט והאינטרנט? האם העידן הנוכחי מציע אפשרויות חדשות ללומדי התלמוד?

בהשתתפות:

צרויה שלו – לימוד סוגיה
קובי מידן משוחח עם שמא פרידמן ואתי תמרי 
מפגש ראשון
​ 
יום ה, כ"ו בתמוז, 4 ביולי, 20:30
כיצד מתכתבת היצירה הישראלית – בשירה, בספרות ובאמנות – עם התלמוד כיצירה ספרותית? כיצד מתבטאת החשיבה התלמודית בתרבות היהודית והישראלית? האם התלמוד הבבלי יכול לשמש כמצע תרבותי של העם היהודי ושל מדינת ישראל?

בהשתתפות:

מלכה פיוטרקובסקי – לימוד סוגיה
קובי מידן משוחח עם א"ב יהושע ובני לאו
מפגש ראשון