מה בספרייה > חדשות > ניוזלטר > 2013 > סתיו 2013 > ברכת אורן וינברג

ברכת אורן וינברג

עבודה רבה נעשית בספרייה הלאומית, בתחומים רבים. התמורות שחלו בספרייה מקיפות תחומים מגוונים: התחום הארגוני, פעילות הדיגיטציה, אתר האינטרנט של הספרייה, השירות לקהל, שותפויות אסטרטגיות חובקות עולם וכמובן – פיתוח האוספים. בהקשר זה, בולטת בתקופה האחרונה הרחבת הפעילות בתחום הארכיונים. הספרייה הלאומית קלטה השנה מספר ארכיונים בעלי חשיבות ייחודית: ארכיונו של המשורר, הפזמונאי והמחזאי חיים חפר; ארכיונו של עזריה אלון, ממייסדי החברה להגנת הטבע ודמות מפתח בנושא שימור הטבע בארץ ישראל; וכן את אוסף החומרים של כתב העת "עכשיו", כתב עת ספרותי חשוב הרואה אור משנת 1957. מעבר לקליטת ארכיונים חדשים, עוסקת הספרייה במיזוג של הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, הכולל ארכיונים של מאות קהילות יהודיות וכן של מספר רב של אישים וארגונים יהודיים בינלאומיים. הספרייה הלאומית תהיה הגורם שיעמוד בלבה של מערכת ארכיונים ענפה, רשת ארכיוני ישראל, פרויקט בהיקף לאומי ניכר, שבו ארכיונים מרחבי מדינת ישראל יעברו דיגיטציה וארגון מודרני ויהיו נגישים לכל דרך פורטל אחד. ההתרחבות הניכרת של הפעילות בתחום הארכיונים היא חלק מהתבססות הספרייה הלאומית כמוסד הלאומי העיקרי העוסק בשימור הזיכרון של מדינת ישראל והעם היהודי בארץ ובעולם.
 
הכרה ברורה במקומה של הספרייה ובחשיבותה הלאומית היא התרומה הנדיבה שקיבלנו, ירושת נעמי סלומון ז"ל להקדשת אוסף יהדות של הספרייה הלאומית על שם הוריה חיים וחנה סלומון ז"ל ולהנצחתם. התרומה מיועדת לרכישת כתבי יד ודפוסים בתחום היהדות, לפיתוח אוספים דיגיטליים ולשימור ושיקום האוצרות הנרכשים. 
 
בנוסף לכך, אני מציינים בסיפוק את בחירתו של משרד האדריכלים השווייצרי הרצוג דה-מרון לצורך תכנון משכנה החדש של הספרייה הלאומית. המשרד החל בשלב התכנון הקונספטואלי והעבודה בעיצומה.