מה בספרייה > חדשות > ניוזלטר > 2013 > סתיו 2013 > מדעי הרוח הדיגיטליים

מדעי הרוח הדיגיטליים

מדעי הרוח הדיגיטליים (Digital Humanities) הם תחום מחקר מתפתח ובין-תחומי שמטרתו להרחיב ולהגדיר מחדש את המחקר המסורתי במדעי הרוח על ידי שימוש בכלים דיגיטליים. מחשוב בשילוב חקר מדעי הרוח קיים כבר עשרות שנים, אבל רק בשנים האחרונות הואצה ההשקעה בתחום וגברה גם ההכרה בחשיבותו של חקר מדעי הרוח באמצעים טכנולוגיים כמותיים. כיום מדובר בתחום שהוא חלק טבעי בשיח המחקרי במספר מקצועות. האמצעים לסרוק נפחים עצומים של חומרים, לחפש נתונים ספציפיים וליצור קישוריות בין גופי ידע שונים על ידי קישור בין מטה-דאטה ממוסדות שונים או על ידי הפקה של מידע סטטיסטי כדי להשיג תוצאות כמותיות, מדגישים את היתרונות העצומים הטמונים בטכנולוגיות הדיגיטליות. לחוקרים כיום הטכנולוגיות הללו אינן רק אמצעים לייעול העבודה ולחיסכון בזמן, אלא ממש כלים המפיקים מסקנות כמותיות רבות משמעות.
 
ואולם, כיצד משתלבות ספריות כמו הספרייה הלאומית במגמה של מדעי הרוח הדיגיטליים?
 
מובן שספריות הן בין מקורות התוכן הגדולים יותר למחקר בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים. לספריות יש תפקיד מרכזי בניהול הנתונים במדעי הרוח שכן הן עוסקות באיסוף, בדיגיטציה ובשימור, ובכך מאפשרות פעילות מחקרית וגם מסייעות לזרימת המידע עבור פעילות זאת. מבחינת אנשי מדעי הרוח הדיגיטליים, הספרייה יכולה גם למלא תפקיד מכריע במתן אפשרות לגילוי של תכנים ממקורות אקדמיים ותרבותיים.
 
הספרייה הלאומית אינה מסתפקת בכל אלה אלא עושה צעד נוסף על ידי תמיכה בסמינרים שמטרתם לקדם חדשנות טכנולוגית במדעי הרוח הדיגיטליים בישראל. הסמינרים, המאורגנים על ידי מוסדות אקדמיים ישראליים בהשתתפות מומחים מישראל ומרחבי העולם, מעודדים את המחקר והפיתוח של טכנולוגיות חדשניות למדעי הרוח הדיגיטליים.
 
"הספרייה הלאומית החלה בפרויקט מקיף שבו חלקים גדולים של אוספי הספרייה ייסרקו ובמידת האפשר יומרו הקבצים הסרוקים לקובצי טקסט", מסבירה ד"ר מילכה לוי-רובין, אוצרת מדעי הרוח הכלליים בספרייה הלאומית. "הסמינרים מקדמים את התחום בייצור פורומים משותפים לחוקרים ולמפתחים, הן מתחום מדעי הרוח והן ממדעי המחשב. השילוב של חוקרים משתי הדיסציפלינות, יאפשר לנסח שאלות מחקריות מתחום מדעי הרוח, שאלות שניתן לנסות לענות עליהן באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות ובאמצעות אלגוריתמים ומסדי נתונים שיועמדו על ידי  חוקרים מתחום מדעי המחשב".
 
הסדנה הראשונה, שהתקיימה במאי 2011 באוניברסיטת תל אביב, התמקדה בנושא של סיוע טכנולוגי במחקר של ארכיונים היסטוריים.  בחודש ינואר השנה, הספרייה הלאומית, בשיתוף המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, אירחו את הסמינר השני, שבחן את שאלת הכללתן של מערכות מידע גאוגרפיות (GIS) בתחום הגאוגרפיה ההיסטורית. הסדנאות בחנו הן גישות תאורטיות והן טכנולוגיות יישומיות בכל הנוגע לשימוש במפות היסטוריות ובמקורות מרחביים היסטוריים נוספים תוך שימוש בכלי GIS  מודרניים. לצפייה בהרצאות.
 
בימים ה-6-11 לאוקטובר הקרוב, בסמינר הבא בסדרה, הספרייה הלאומית יחד עם מכון ון-ליר מארחים סמינר שבו חוקרים בינלאומיים מובילים יציגו פרויקטים שלהם בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים. הפרויקטים משלבים היסטוריה אינטלקטואלית וכן שורה של טכנולוגיות בתחום ההצגה החזותית של רשתות. החוקרים ידריכו את המשתתפים בשימוש בכלים ובשיטות חדשניות הנגישים לכל באופן חופשי, ויבחנו נתונים ממקרי בוחן (case studies) שמקורם בעשייה הבינלאומית הנרחבת של מחקר מדעי הרוח הדיגיטליים.