אוספים וארכיונים > אסיפת בחירות > כתבי יד > מקרא > תנ"ך, ספרד 13 > תורה נביאים וכתובים מספרד

תורה נביאים וכתובים מספרד