תנ"ך ספרד מאה 14

ספרדית מרובעת
 
‫ 456 דף (שני טורים בעמוד) ;  16:19.5 ס"מ.
‫עם מסורה גדולה וקטנה.
‬‬‬‬
המסורה הגדולה כתובה בקישוטי מיקרוגרפיה. ציוני הסדרים ופרשיות התורה - בעיטורי זהב.
בשני מקומות מהווים ציורי המיקרוגרפיה אילוסטרציה לטכסט המקראי: בברכת יעקב לבניו מופיעים ציורי אריה, חמור, אילה, נחש וזאב. ובסיפור נחש הנחושת מופיע ציור נחש.
סדר הספרים בכתובים שונה מן המקובל כיום ומהאמור במס’ ב"ב (יד, ב), והוא: דה"י, תהלים, איוב, משלי, רות, שה"ש, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה.
 
תורה וכתובים עם ניקוד, טעמים, מסורה גדולה וקטנה
 
כתב-יד. ספרד, מאה 14.
קלף. 456 דף, 196X161 מ"מ. כתיבה ספרדית מרובעת. שני טורים בעמוד. המסורה הגדולה כתובה בקישוטי מיקרוגרפיה. ציוני הסדרים ופרשיות התורה – בעיטורי זהב.
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 2221°8
סדר הספרים בכתובים שונה מן המקובל היום ושונה מן המופיע במסכת בבא בתרא (י"ד ע"ב) והוא: דברי הימים, תהלים, איוב, משלי, רות\ שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא ונחמיה.
בשני המקומות מהווים ציורי המיקרוגרפיה אילוסטרציה לטכסט המקראי: בברכת יעקב לבניו מופיעים ציורי האריה, החמוד, האילה, הנחש והזאב ובסיפור על נחש הנחושת מופיע ציור נחש.
מפתח (54ב-55א): ברכת יעקב לבניו עם ציורי החיות במיקרוגרפיה.