אוספים וארכיונים > אסיפת בחירות > כתבי יד > מקרא > תורה נביאים וכתובים מספרד

תורה נביאים וכתובים מספרד

​כתב יד שנכתב בסביבות שנת 1300 בספרד. כתב היד כתוב על קלף וכולל 357 דפים בגודל 255x205 מ"מ בכתיבה ספרדית מרובעת. הטקסט כתוב בשלושה טורים בכל עמוד, פרט לתהלים, משלי ואיוב הכתובים בשני טורים. כתב היד כולל ניקוד, טעמים, מסורה גדולה וקטנה. המסורה הגדולה כתובה במיקרוגרפיה, כלומר בכתב זעיר, כך שהיא יוצרת קווי מתאר לדגמים גיאומטריים.

 

סדר הספרים דומה למקובל בדפוסים, פרט לכך שספר קהלת מקדים את מגילת איכה.

 

בשולי הטקסט מופיעים עיטורים וקישוטים בצבע, בזהב ובכסף. בעמודים הראשונים יש רשימות מסורה במסגרות זהב וכסף ובעמוד 6 יש ציור של מנורת המקדש וכליה בזהב, על רקע מוזאיקה של אריחים בכחול וארגמן. יש להניח שמול הדף הזה היה דף נוסף ובו ציור של כלי המקדש, עניין מקובל בעיטורים של ספרי תנ"ך בספרד.
 

 כתב היד עשה דרך גדולה מספרד, דרך שברובה אינה ידועה לנו. כתב היד ניתן במתנה לספרייה הלאומית על ידי אנריקו נחום ורעייתו בשנת 1969. כמו כן רשומים בעלים קודמים: מרדכי יוסף מיוחס וגם יוסף שלום. כתב היד היה קהיר ובאמשטרדם עד שבני הזוג נחום מבת ים, שבעבר היו בקהיר, העניקו אותו לספרייה.

תורה נביאים וכתובים מספרד