מה בספרייה > שירותי הספרייה > חיפוש שורשים > מקורות לחקר היסטוריה משפחתית בתקופה העות'מאנית

מקורות לחקר היסטוריה משפחתית בתקופה העות'מאנית

יום העיון התקיים ביום שני, כ"ה סיון תשע"ד, 23 ביוני 2014, באולם ברמן, בספרייה הלאומית.

 
13:30 התכנסות ורישום ​​

 

מושב א: מסמכים מקומיים כמקור לחקר שרשי המשפחה
              ​יו"ר: רוז פלדמן, מתאמת מאגרי מידע, העמותה למחקר גנאלוגי בישראל
14:00 פרופסור ירון בן נאה, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, ומנהל מרכז
'משגב ירושלים' לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח שע"י המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית
'מקרה מיוחס': לבנייתה של היסטוריה משפחתית
​​
14:40 דניאל שני, מנהל מרכז מידע הר הזיתים
עיר קברות אבותי: מקורות למחקר גנאלוגי בהר הזיתים
15:20
תלמה בחור, מנהלת ארכיון מועצה מקומית זיכרון יעקב
הרכבת "פאזל אנושי" מהארכיון ההיסטורי של זכרון יעקב
16:00 ​הפסקה

 ​

מושב ב: מאגרי מקור ארץ ישראליים במאה הי"ט
              ​יו"ר: צח אורין, עיתונאי ויו"ר סניף ת"א, העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

16:20 ד"ר מוטי פרידמן, מנהל  אקדמי, הארכיון הציוני
וגידי פורז, בלשות היסטורית – קו הדורות
פזורה של משפחה: חקר המקרה של משפחת זקס
17:00 ד"ר דב הכהן, המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי, אוניברסיטת בר-אילן
ספריית מכון בן-צבי ואוצרותיה הרלוונטיים למחקר הגנאלוגי של היהודים הספרדים והפורטוגלים באימפריה העות'מאנית
slideshare

17:45 ​הפסקה

 

מושב ג: כלי עזר לחקר
              ​יו"ר: הרב אביעד רוזנברג, ספרן בספרייה הלאומית
18:00 גליה ריצ'לר, ספרנית יעץ בספרייה הלאומית
מה מספרים הספרים: מקורות מידע לתקופה העות'מאנית בספרים ומחקרים 
​​
18:40 הדסה אסולין, לשעבר מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
יגעת ומצאת תאמין: מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מאנית במקומות בלתי צפויים
slideshare
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 פריטים נבחרים שהוצגו ביום העיון

  • רשימת כולל הוראדנא לבחירת ועד העיר, תר"ע (1910), בערך. אחת לשלוש שנים בחרו ה"כוללים" בירושלים את "שבעת טובי העיר", שהיו ממונים על כספי החלוקה. ברשימה שמות ראשי המשפחות החברות ב"כולל". אוסף הספרייה הלאומית 93 L 10
  • בקשת תמיכה שנשלחה לוינה על ידי חברי כולל אסטריך וגליצין (אוסטריה וגליציה) בירושלים, חתומה בידי ראשי משפחות הכולל, תרס"ב (1902), בערך. בראש הרשימה חתום מנחם מענדל הכהן ראנד, מעשירי גליציה שעלה לירושלים, רכש מספר חצרות ויישב בהם אברכים עניים, ופטר אותם
  • רשימה של מקבלי כספי חלוקה מכולל הספרדים בירושלים. מתוך ארכיון הרב יעקב שאול אלישר, שהיה ה"ראשון לציון" בין השנים תרנ"ג-תרס"ו (1906-1893), ארכיון הספרייה הלאומית ARC. 4* 1271 חטיבה 2.1 תיק 504 (חשבונות כולל הספרדים, ירושלים)
  • רשימת מורים ותלמידים ב"תלמוד תורה" וישיבת תפארת ירושלים" של עדת הספרדים, ירושלים , סך 890 שמות, 1897
  • רשימת יהודים בצפת ובטבריה שקיבלו כסף מחסידי חב"ד בבלורוסיה בתיק של הארכיון למסמכים עתיקים במוסקבה תוכנו חקירת ממשלת רוסיה בתלונה שהגיש הרב אביגדור בן חיים נגד חסידי חב"ד ונגד מנהיגם הרב שניאור זלמן מליאדי, 1798-1801
  • רשימת מקבלי תמיכה, כולל ואהלין, טבריה תחילת המאה ה-20. בין המקבלים גם ישראל דב אודסר, המכונה "בעל הפתק". הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, IL/Sa/26.
  • רשימה של מקבלי כספי חלוקה מכולל הספרדים בירושלים. מתוך ארכיון הרב יעקב שאול אלישר, שהיה ה"ראשון לציון" בין השנים תרנ"ג-תרס"ו (1906-1893), ארכיון הספרייה הלאומית ARC. 4* 1271 חטיבה 2.1 תיק 504 (חשבונות כולל הספרדים, ירושלים)
  • רשימת מקבלי מָצות, ירושלים, בחלוקה לפי כוללים ניסן תרפ"ט, April-May 1929 הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, אינ. 9561
  • רשימת מורים ותלמידים בתלמוד תורה וישיבת תפארת ירושלים של עדת הספרדים, ירושלים תרנ"ז, 1897 בין 890 התלמידים: הרב בן-ציון מאיר חי עזיאל הצעיר, לעתיד רבה הראשי של ישראל. הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, אינ. 6592
  • רשימת כולל ווילנא לבחירת ועד העיר, תר"ע (1910), בערך. אחת לשלוש שנים בחרו הכוללים בירושלים את "שבעת טובי העיר", שהיו ממונים על כספי החלוקה. ברשימה שמות ראשי המשפחות החברות ב"כולל" וילנה ושלוחותיו (זאמוט, קורלנד וליפלנד). אוסף הספרייה הלאומית 13L 93