ימי עיון גנאלוגיים

​מחלקת היעץ של הספרייה הלאומית, בשיתוף העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה בישראל והעמותה למחקר גנאלוגי בישראל, מקיימים מעת לעת ימי עיון בספרייה הלאומית. מטרתם של ימי העיון הללו היא לערוך היכרות עם כלי מחקר לאיתור שורשי משפחה תוך הארת מקורות רלוונטיים לתקופות זמן שונות ולאוכלוסיות יעד שונות.