מה בספרייה > שירותי הספרייה > הרשת האלחוטית בספרייה

הרשת האלחוטית בספרייה

 הרשת האלחוטית בספרייה

​לרשות משתמשי ומבקרי הספרייה הלאומית עומדת רשת אלחוטית הנגישה וזמינה בכל האזורים הציבוריים. באמצעות שירות זה ניתן להשתמש במאגרי המידע וכתבי העת האלקטרוניים המסחריים עליהם מנויה הספרייה, ולעיין במקורות מידע הזמינים באינטרנט.
השימוש ברשת האלחוטית של הספרייה הלאומית אינו כרוך בתשלום ואינו מצריך הרשמה.

 הוראות התחברות לרשת האלחוטית

הוראות התחברות לרשת האלחוטית
NliImageGallery
 • הקישו על לוח בקרה (Control Panel).
  הקישו על תפריט התחל (Start Menu).
 • הקישו על משימות והגדרות רשת (View network status and tasks).
 • הקישו על שנה הגדרות מתאם (Change adapter settings).
 • באמצעות הלחצן הימני הקישו על Wireless Network Connection ובחרו Enable.
  יש לוודא שכרטיס הרשת האלחוטית מוכן לפעולה.
 • הקישו באמצעות הלחצן הימני על Wireless Network Connection ובחרו Connect/Disconnect.
  התחברות
 • National Library Public Network: התחברות לרשת האלחוטית של הספרייה הלאומית ולמאגרי המידע שהיא מנגישה. רשת זו נגישה בכל אזורי הספרייה. HUJI: עובדי ותלמידי האוניברסיטה העברית המעוניינים בגישה למאגרי המידע שהיא מנגישה. חיבור זה מוגבל לקומה 1 של הספרייה.
  ברשימת החיבורים שתיפתח יש לבחור בין:
 • לחצו על Connect.
 • בחרו באפשרות Public Network.
 • עתה הרשת במצב מחובר ואתם יכולים להתחיל לגלוש.
 • 1. הקישו על תפריט התחל (Start Menu).
 • 2. הקישו על משימות והגדרות רשת (View network status and tasks).
 • 3. הקישו על שנה הגדרות מתאם (Change adapter settings).
 • 4. יש לוודא שכרטיס הרשת האלחוטית מוכן לפעולה.
 • 5. התחברות
 • 6. ברשימת החיבורים שתיפתח יש לבחור בין:
 • 7. לחצו על Connect.
 • 8. בחרו באפשרות Public Network.
 • 9. עתה הרשת במצב מחובר ואתם יכולים להתחיל לגלוש.