מה בספרייה > שירותי הספרייה > שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה

שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה

 זכויות היוצרים

הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות היוצרים ביצירות שבאוספיה. חלק מהפריטים שבאוספי הספרייה הלאומית מוגנים בזכויות יוצרים, ואוספים ופריטים מסוימים נתרמו לספרייה בכפוף להסכמים המגדירים את תנאי השימוש בהם. הספרייה מאפשרת למשתמשים להשתמש בפריטים שבאוספיה, כגון ליצור עותקים לשימוש אישי או מסחרי, פרסום, שילוב ביצירות חדשות ועוד, בכפוף למצב זכויות היוצרים שלהם ולהסכמים החלים עליהם.

קבלת רשות לשימוש ביצירות

א. רשות להשתמש ביצירות שכפופות לזכויות או הסכמים:
על המשתמש לפנות לבעלי זכויות היוצרים או לבעלי הפריטים ולקבל מהם את רשות השימוש. אין צורך לקבל רשות גם מהספרייה.

ב. רשות להשתמש ביצירות שאינן כפופות לזכויות יוצרים ואינן מוגבלות על ידי הסכם:
כל שימוש מותר. הספרייה אינה מתנה את השימוש בתשלום או בתנאים אחרים.


מידע על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש

על מנת להרחיב את הנגישות לאוספיה ולאפשר מגוון שימושים בהם, הספרייה הלאומית מספקת מידע לקהל הרחב על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספיה. ניתן להפנות בקשה לבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריט באמצעות טופס מקוון.


הספרייה הלאומית משקיעה מאמצים רבים בבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטי האוסף שלה ומספקת את המידע על פי הנתונים העומדים לרשותה. עם זאת, המידע המסופק על ידי הספרייה הלאומית אודות מצב הזכויות בפריט אינו מהווה ייעוץ משפטי, והשימוש בפריטים הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים. המשתמשים לא יהיו רשאים להעלות טענה כלשהי כלפי הספרייה הלאומית או מי מעובדיה או מי מטעמה בגין נזקים אשר נגרמו להם עקב הסתמכות על המידע שסופק.

 

תנאי השירות

שירות בירור מצב הזכויות ותנאי השימוש ניתן ללא תשלום עבור בקשה של עשרה פריטים ביום לכל היותר. הספרייה גובה תשלום של 15 ₪ לפריט, מהפריט האחד עשר ומעלה.


חישוב מספר הפריטים לפנייה נעשה כך: כל הפניות מאותו משתמש מאותו יום נחשבות כפנייה אחת, ולכן עשרה טפסי בקשה או עשר פניות בדואר האלקטרוני ממשתמש אחד ביום אחד– יחשבו כפנייה בעלת עשרה פריטים.


פריט הוא בדרך כלל חומר שיש לו מספר מערכת נפרד. למשל, שני כרכים של ספר, הרשומים תחת אותו מספר מערכת, הם פריט אחד, אבל שני מסמכים מארכיון אחד, שלכל אחד מהם מספר מערכת נפרד, הם שני פריטים.
 

טפסי בקשה לבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש, לפי סוג הפריט:

1. כתב יד

2. מסמך מארכיון

3. עיתון או כתב עת מודפס או מקוון

4. ספר מודפס או מקוון

5. סוגי חומר אחרים, כגון: מפה, כרזה, כתובה, תמונה, תצלום, הקלטת קול, תווים, סרט ועוד


הודעה על הפרת זכויות יוצרים

אם הינך סבור/ה כי חומר כלשהו המוצג באתר הספרייה הלאומית או המובא כחלק משירותי הספרייה הלאומית מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו או כי החומר מהווה לשון הרע, יש למסור הודעה על כך בהזדמנות הראשונה לספרייה הלאומית לכתובת: copyright@nli.org.il וההודעה תיבחן על ידי הגורמים המוסמכים בספרייה הלאומית​.​