מה בספרייה > שירותי הספרייה > שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה

שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה

 זכויות היוצרים

הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות היוצרים ביצירות שבאוספיה. חלק מהפריטים שבאוספי הספרייה הלאומית מוגנים בזכויות יוצרים, ואוספים ופריטים מסוימים נתרמו לספרייה בכפוף להסכמים המגדירים את תנאי השימוש בהם. הספרייה מאפשרת למשתמשים להשתמש בפריטים שבאוספיה, כגון ליצור עותקים לשימוש אישי או מסחרי, פרסום, שילוב ביצירות חדשות ועוד, בכפוף למצב זכויות היוצרים שלהם ולהסכמים החלים עליהם.

קבלת רשות לשימוש ביצירות

א. רשות להשתמש ביצירות שכפופות לזכויות או הסכמים:
על המשתמש לפנות לבעלי זכויות היוצרים או לבעלי הפריטים ולקבל מהם את רשות השימוש. אין צורך לקבל רשות גם מהספרייה.

ב. רשות להשתמש ביצירות שאינן כפופות לזכויות יוצרים ואינן מוגבלות על ידי הסכם:
כל שימוש מותר. הספרייה אינה מתנה את השימוש בתשלום או בתנאים אחרים.


מידע על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש

על מנת להרחיב את הנגישות לאוספיה ולאפשר מגוון שימושים בהם, הספרייה הלאומית מספקת מידע לקהל הרחב על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספיה. 

תנאי השימוש של פריטים רבים מופיעים בקטלוג הספרייה. יש לפתוח את הפריט ולהקיש על "אפשרויות שימוש" בתחתית הרשומה, כדי לראות מה מותר לעשות בפריט ומה נוסח הקרדיט. אפשר לפעול על פי הנחיות אלו ואין צורך לקבל מאיתנו אישור. 

אם בתחתית הרשומה לא מופיע קישור לתנאי שימוש, או שברצונך לעשות שימוש החורג מהתנאים הכתובים תחת אפשרויות שימוש. ניתן לשלוח טופס בקשה לבירור מצב הזכויות יש לשלוח טופס נפרד עבור כל פריט, ולמלא את כל שדות החובה. 


טפסי בקשה לבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש, לפי סוג הפריט:

1. כתב יד

2. מסמך מארכיון

3. עיתון או כתב עת מודפס או מקוון

4. ספר מודפס או מקוון

5. סוגי חומר אחרים, כגון: מפה, כרזה, כתובה, תמונה, תצלום, הקלטת קול, תווים, סרט ועוד

הספרייה הלאומית משקיעה מאמצים רבים בבירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטי האוסף שלה ומספקת את המידע על פי הנתונים העומדים לרשותה. עם זאת, המידע המסופק על ידי הספרייה הלאומית אודות מצב הזכויות בפריט אינו מהווה ייעוץ משפטי, והשימוש בפריטים הינו באחריותם הבלעדית של המשתמשים. המשתמשים לא יהיו רשאים להעלות טענה כלשהי כלפי הספרייה הלאומית או מי מעובדיה או מי מטעמה בגין נזקים אשר נגרמו להם עקב הסתמכות על המידע שסופק.


הודעה על הפרת זכויות יוצרים

אם הינך סבור/ה כי חומר כלשהו המוצג באתר הספרייה הלאומית או המובא כחלק משירותי הספרייה הלאומית מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו או כי החומר מהווה לשון הרע, יש למסור הודעה על כך בהזדמנות הראשונה לספרייה הלאומית לכתובת: copyright@nli.org.il וההודעה תיבחן על ידי הגורמים המוסמכים בספרייה הלאומית​.​