"שורשים בחזית"

מקורות לחקר היסטוריה משפחתית בתקופת מלחמת העולם הראשונה

יום העיון התקיים ביום רביעי, י"ט בחשון תשע"ה, 12 בנובמבר 2014,
באולם ברמן ובאולם המוזיקה, בספרייה הלאומית.
לפרטים נוספים: 074-733-6400 genealogy@nli.org.il


 

 

מושב א (במקביל לאנגלית): המלחמה בבית ובחזית: יהודי מרכז ומזרח אירופה
            ​יו"ר: יורם מלצר, עורך תוכן בספרייה הלאומית
1 דניז ריין, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
"למען הקיסר": יהודים בשירות חילות גרמניה (לצפייה במצגת)​​

2 אלכס ולדמן, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בעין הסערה: מלחמת העולם הראשונה ויהודי מזרח אירופה בראי המקורות הארכיוניים (לצפייה במצגת)

3
ד"ר אלי בראונר, מפתח שיטות מחקר גנאלוגי של יהדות גליציה
מסעותי בעקבות סבי חייל בצבא הקיסר; אבני דרך לאיתור פרטי השירות של
חיילי הצבא האוסטרו-הונגרי.

 ​

1st session (parallel to Hebrew): War at home and at the front
     Chair: Dr. Neville Lamdan
              International Institute for Jewish Genealogy and Paul Jacobi Center
13:30 Daniel Lipson, librarian at the National Library of Israel
Jews in the trenches: a review of sources in the National Library regarding Jewish soldiers in WWI

14:15

Yitzchak Kerem, Heritage House for the Sephardic and Eastern Jewish Communities, Jerusalem
Migration of Jews from the Mediterranean Basin to the Americas and Beyond in WWI

(Watch the presentation here)


15:00
Rose Feldman, Database coordinator, Israel Genealogy Research Association
The Jews in Eretz Israel in WWI: On Both Sides and in the Middle

 ​

מושב ב (עברית בלבד): משני עברי החזית: יהודים בארץ ישראל בימי המלחמה
            ​יו"ר: ד"ר יואל פינקלמן, אוצר אוסף יהדות בספרייה הלאומית

16:00 הרב יחיאל גולדהבר, חוקר יהדות מרכז אירופה
ותרע"ד הארץ: הגליית יהודי ארץ ישראל (לצפייה במצגת)
16:40 נועה רייכמן, ספרנית בספרייה הלאומית
"לספר בטוב את קורותי שלהלן": 
יומנים ומכתבים של תושבי ארץ ישראל מהמלחמה הגדולה (לצפייה במצגת)
17:40 סיור מודרך בתערוכת פריטים נבחרים על אודות מלחמת העולם הראשונה, מאוספי הספרייה הלאומית והארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, בהדרכת דניאל ליפסון.