תנאי שימוש בספר

​המבקשים להשתמש בספר ולצטטו או להפנות אליו במתכונתו הנוכחית יציינו:

מלאכי בית-אריה, קודיקולוגיה עברית: טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו בימי הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת על תיעוד כתבי-היד בציוני תאריך, קדם-פרסום, גרסת אינטרנט 0.5 (2015).