בהווה

 מחלקת כתבי היד והמכון לתצלומי כתבי יד עבריים בהווה

כתבי יד עברייםהחיפוש אחר כתבי יד עבריים נמשך. בעוד רוב האוספים הגדולים אותרו וצולמו, עדיין נותרו חבויים מאות כתבי יד בודדים או אוספים קטנים בספריות מרוחקות. חלקם מונחים, כמעט נשכחים, בעליות גג יחד עם ירושות משפחתיות. אלפי עמודים של ספרים עבריים עתיקים שימשו לכרוך ספרים או רשומות ארכיוניות בעשרות ספריות וארכיונים ברחבי אירופה, ולא תועדו מעולם בקטלוג כלשהו.
מחלקת כתבי יד והמכון לתצלומי כתבי יד עבריים עושה מאמצים לאתר את הכתבים יקרי הערך הללו ולהנגיש אותם לעיון ולמחקר. בכל שנה נשלחים מאות שאלונים ומכתבים לספריות, למוזיאונים ולאספנים פרטיים בכל רחבי העולם. עיתונים, כתבי עת ופרסומים מדעיים נבחנים בקפידה בנסיון לחלץ מידע כלשהו בנוגע לכתבי יד עבריים. בעוד שיטות אלו מניבות תוצאות, הן בכל זאת מוגבלות ביותר. אל מקורות רבים לא מצליחים להגיע, ורבים מאלה שאליהם מגיעים אינם מודעים לחשיבות התרבותית של האוצרות שבידיהם, או שמסיבות שונות מסרבים לשתף פעולה.
 
החשיבות העצומה לפתיחת חיפוש מתוקשר ונרחב של כתבי היד הללו ברורה, אך בשל מגבלות תקציביות אין באפשרות המכון לעשות זאת כעת.