אוספים וארכיונים > אסיפת בחירות > כתבי יד > היסטוריה > מימרבוך פרנקפורט > מימורבוך של קהילת פרנקפורט דמיין

מימורבוך של קהילת פרנקפורט דמיין