פנקס קהילת בלנדשטדט

​אשכנזית רהוטה‬

 

197+167 עמודים ;  20X33 ס"מ. ‬


כתוב בכתיבה אשכנזית רהוטה ומשנת 1837 ואילך נכתבו הרישומים שבפנקס בגרמנית. ‬

פנקס קהילת בלנדשטדט