כרוזים וכרזות בחירות 1955

 • 1. חזית דתית לאומית- אני מאשים, 10 האשמות נגד נציגי הפועל המזרחי והמזרחי
 • 2. חזית דתית לאומית- מודעה בערבית
 • 3. חזית דתית לאומית- אגרת לבוחר
 • 4. חרות- והטחנה טוחנת
 • 5. חרות- זה אופיו של משטר מפא"י
 • 6. חרות- "הגלידה המוסקבאית"
 • 7. חרות- מיזוג גלויות נוסח בן גוריון
 • 8. חרות- הקץ למשטר הרודנות
 • 9. מפא"י- קריקטורה נגד רשימת ס.צ.
 • 10. מפא"י- גולדה ביידיש
 • 11. מפא"י- להנהגה נאמנה, בן גוריון
 • 12. מפא"י- מכתב תמיכה
 • 13. מפא"י- קריקטורה נגד מק"י, אחדות העבודה ומפ"ם
 • 14. מפא"י- הפועל יצביע כך
 • 15. מפא"י- נגד הציונים הכלליים
 • 16. מפא"י- סוכנים ובוגדים, נגד מק"י
 • 17. מפ"ם- נגד ממשלת הקואליציה
 • 18. מפ"ם- איזה פתק אכניס לקלפי?
 • 19. מפ"ם- כרזה בערבית
 • 20. ס"צ- תופסק חלוקת עבודה לפי מפתח מפלגתי
 • 21. ס"צ- לקיום ההבטחות בחרו בנציגיכם
 • 22. אחדות העבודה- מול מפא"י והציונים הכלליים
 • 23. אחדות העבודה
 • 24. אחדות העבודה- ואף על פי כן
 • 25. אחדות העבודה- ראשי הרשימה
 • 26. הציונים הכלליים- קריקטורה של בגין
 • 27. הציונים הכלליים- נמאס שלטון הפנקס
 • 28. הציונים הכלליים- למען עתידנו
 • 29. הציונים הכלליים- הפסק אש!
 • 30. הציונים הכלליים- כך הרצל חזה את המדינה
 • 31. ליכוד- תנועה כללית עממית
 • 32. המפלגה הפרוגרסיבית- אל אזרחי ישראל!
 • 33. המפלגה הפרוגרסיבית
 • 34. מק"י
 • 35. מק"י- בן גוריון משרת את בעלי ההון
 • 36. מק"י- מודעה בערבית

 

לאוסף הפריטים המלא

 

החומרים המופיעים באתר זה מוגנים ע"י זכויות יוצרים, והשימוש בהם יהיה על פי כללי השימוש ההוגן בלבד. למידע נוסף >> ​