תצלומים בחירות 1961

  • 1. חברי הכנסת של מפא"י מצביעים לממשלה החדשה. משמאל לימין – יונה כסה, גברת בבה אידלסון, וישראל גורי.
  • 2. מר עקיבא גוברין (מפא"י) מדבר בישיבת הפתיחה של הכנסת החמישית.
  • 3. מר משה סנה מדבר בישיבת הפתיחה של הכנסת החמישית.
  • 4. הנשיא יצחק בן צבי מדבר בישיבה החגיגית האשונה של הכנסת החמישית.
  • 5. ממשלה חדשה. משמאל לימין – י. בן אהרון, ז. ורהפטיג, י. אלמוגי, א. אבן, ג. יוספטל, ד. יוסף, ד. בן גוריון, הנשיא בן צבי, ל. אשכול, מ.ה. שפירא, ב. שיטרית, י. בורג, מ. דיין, כץ.
  • 6. גולדה בכנס בחירות.
  • 7. הנשיא בן צבי מצביע
  • 8. חברי מפאי במסע בחירות
  • 9. כנסי בחירות שונים.
  • 10. מסע הבחירות של מפאי.

 

 

החומרים המופיעים באתר זה מוגנים ע"י זכויות יוצרים, והשימוש בהם יהיה על פי כללי השימוש ההוגן בלבד. למידע נוסף >> ​