מיכה גודמן

מיכה גודמן הוא מרצה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית וחוקר בכיר במכון הרטמן. הוא עומד בראש המדרשה למנהיגות חברתית "עין פרת", בית המדרש הפלורליסטי המוביל לצעירים בישראל. הוא הוגה מרכזי וקול מוביל בנושאי יהדות, ציונות, מקרא, והאתגרים העומדים כיום בפני ישראל ויהדות העולם.

 
הוא מחברם של שני רבי המכר "סודותיו של מורה הנבוכים" (2011) ו"חלומו של הכוזרי" (2012) בנוסף לפרסים הרבים על פרסומיו, הוא גם זוכה פרס ליבהבר לעידוד הסובלנות הדתית לשנת 2014.