מנחם בן-ששון

מנחם בן- ששון מכהן כנשיא האוניברסיטה העברית זו הקדנציה השנייה. הוא פרופסור לתולדות עם ישראל ושימש רקטור האוניברסיטה וסגן דיקאן של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה. בנוסף לכך, היה חבר כנסת מטעם מפלגת "קדימה" (2009-2006), היה חבר במועצת המנהלים של "יד ושם" ונשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות, סגן נשיא ה-Memorial Foundation for Jewish Culture ויושב ראש מכון בן-צבי.

 
בין הפרסים ותארי הכבוד בהם זכה תואר דוקטור לשם כבוד מטעם ה-Jewish Theological Seminary, פרס יצחק בן-צבי להיסטוריה יהודית ופרס Feher לחקר המורשת היהודית (1997). הוא מחברם של פרסומים רבים בתחום תולדות עם ישראל בארצות האסלאם בימי הביניים.