יצחק זמיר

​יצחק זמיר הוא פרופסור אמריטוס למשפטים, וכיהן כדיקן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הוא היה היועץ המשפטי לממשלה (1986-1978) ושופט בית המשפט העליון (2001-1994). נוסף לכך, הוא שימש נשיא מועצת העיתונות (1991-1988) והיה הדיקן המייסד של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. כיום הוא עומד בראש המרכז לאתיקה בירושלים.
 

הוא זכה בפרסים רבים, בהם אות זכויות האדם ע"ש אמיל גרינצוויג (1986), פרס ישראל לחקר המשפט (1997) ופרס א.מ.ת (2014).