תערוכות > מאוסף ישראל > selected > Landschulheim Västraby .Hagada zu Pessach. 1939

Landschulheim Västraby .Hagada zu Pessach. 1939

על משמעות יציאת מצרים ליהודי הגולה. סקירה של תולדות יהודים בגרמניה, העליות השונות ארצה ומשמעות השעה הנוכחית עבור יהודי התפוצות.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.