תערוכות > מאוסף ישראל > parody > יוטפאטה הגדה איג'ה אפרופייאדה :פור לה אנייאדה דילה גיררה אנייו 5673 1913

יוטפאטה הגדה איג'ה אפרופייאדה :פור לה אנייאדה דילה גיררה אנייו 5673 1913

"הגדה מוכנה ומזומנה למלאות שנה למלחמה" של ר' יוטפאטה (שם בדוי, ככל הנראה מדובר באליה רפאל קארמונה המוזכר גם בשער). ההגדה עוסקת באירועי מלחמת הבלקנים הראשונה.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.