זיכרון וספר

ערב לכבוד הופעת "ספר רפאל וייזר:
עיונים בכתבי יד, בארכיונים וביצירת ש"י עגנון"

יום ראשון | 23.2.20 | 23 בפברואר | כ"ח בשבט | 18:00

 

בניין הספרייה הלאומית

 

 

רפאל וייזר

מנחה: ד"ר גיל וייסבלאי, עורך הספר

 

דברי פתיחה:
פרופ' אלחנן ריינר, הספרייה הלאומית

מר דוד בלומברג, יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

 

מתי חיבר עגנון את "מאויב לאוהב"?
פרופ' דן לאור

 

הרובד הסמוי בסיפור "הרופא וגרושתו"
פרופ' חיים באר

 

זיכרונות מראשית פעילותו של רפי וייזר בבית הספרים
פרופ' מלאכי בית אריה

 

מפעלו של רפי וייזר ומטאפורת המיילדת
מר שלמה צוקר

 

פתקאותיו של רפי וייזר ושחזור ארכיונים אבודים
פרופ' יונתן מאיר

 

דברי סיכום: רבקה פלסר

 

ליווי מוזיקלי: שי סובול - גיטרה
                  יעל צורי - שירה

 

הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש באתר הספרייה