הגדה של פסח. שדות ים. תרצ"ט

חוברה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה ולאחר סיפוח צ'כוסלובקיה ע"י היטלר. כוללת קטעי נגינה של מוסיקה קלאסית. עוסקת בהגשמת הציונות ובסיומה סיפור תולדות הקיבוץ.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.