הספרייה הדיגיטלית > תערוכות > מעגל השנה > פסח > הגדות לא-מסורתיות > הגדה דילה גיררה פור דיאה די פסח. תרע"ט