פסח מעובין

גלו עוד על פסח – הגדות נדירות ומיוחדות של פסח, שירים לפסח ועוד​


פסח מעובין. התלמוד הבבלי מתאר את המוני העם שהיו מגיעים להשתתף בהקרבת קרבן הפסח:

 
"תנו רבנן מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד והיו קוראין אותו פסח מעוכין. תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל [לספור את עם ישראל] אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים. נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות, כפלים כיוצאי מצרים. חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה. ואין לך כל פסח ופסח, שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם. והיו קוראין אותו פסח מעובין."  
 ​
רבי חיים בנבשתי (שס"ג-תל"ג; 1673-1603), מגדולי רבני תורכיה, מחבר ספר ההלכה כנסת הגדולה, חיבר פירוש להגדה בשם פסח מעובין על שם האירוע המתואר במסכת פסחים. לספר נוספו הלכות הכשרה בשם מכשירי פסח מאת הרב יעקב שמשון שבתי סיניגאליא, רבהּ של אנקונה שבאיטליה. 


לחצו כאן או על התמונה לרשומה בקטלוג הספרייה

פסח מעובין