מצטערים, משהו השתבש

ה- Web Part ‏"ResultScriptWebPart" גורם ככל הנראה לבעיה. There was no endpoint listening at http://nlidmz-wfe-01:32843/f3bfdeee5b40499c925a97fe85bccdd6/SearchService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.

דף תחזוקה של רכיבי Web Part:אם יש ברשותך הרשאות, באפשרותך להשתמש בדף זה כדי לסגור רכיבי Web Part באופן זמני או כדי להסיר הגדרות אישיות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל האתר.