שיר הרעשן

​הרעשן הוא כלי מוזיקלי ממשפחת האידיופונים. הרעשן מורכב מידית, גלגל שיניים ולוח גמיש הנוגע בשיני הגלגל. סיבוב הידית גורם לסיבוב גלגל השיניים ולנקישה חוזרת של הלוח הגמיש על שיני הגלגל, כך שמופקות נקישות לפי מהירות הסיבוב של הידית.  הוא נמצא בתרבויות עממיות רבות, וכך הגיע אלינו ואומץ כ"כלי נגינה" בפורים. ביידיש הוא מכונה "גראגער". בדרך כלל מרעישים ברעשן כאשר מוזכר שמו של המן בקריאת המגילה. 

השיר היומי
השיר היומי
השירים המובאים כאן הם מבחר קטן מתוך אלפי שירים, פיוטים, תפילות ויצירות מוזיקה אחרות שניתן להאזין להן באתר מרכז המוזיקה של הספרייה הלאומית. שימור השירים והנגשתם נעשו בסיוע קרן לגסי הריטג'.
השיר היומי
השיר היומי
השירים המובאים כאן הם מבחר קטן מתוך אלפי שירים, פיוטים, תפילות ויצירות מוזיקה אחרות שניתן להאזין להן באתר מרכז המוזיקה של הספרייה הלאומית. שימור השירים והנגשתם נעשו בסיוע קרן לגסי הריטג'.