א בּ ג ד ה ו

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח
ו ה ה ו ד ג ג ד בּ א א בּ
א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח ט י כּ כ
ל מ מ ל ל מ כּ כ כ כּ
י ט ט י ח ז ז ח ו ה ה ו
ד ג ג ד בּ א א בּ

א בּ ג ד ה ו

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח ט י י כּ
כּ י ל מ מ ל כּ
כּ כ כּ כ ל מ נ ן נ ן נ ן נ ן נ

א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ ל
מ נ נ מ נ מ מ נ
ס ע פ ף צ ץ ק ץ ר ש ש ת
ש ר צ ק ר ש ש ר
פ צ צ פ ס ע ע ס מ נ נ מ כּ ל ל ך

י ט ט י ח ז ז ח ו ה ה ו
ד ג ג ד בּ א א בּ

א בּ ג ד ה ו

אלף בית

א בּ ג ד ה ו

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח
ו ה ה ו ד ג ג ד בּ א א בּ
א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח ט י כּ כ
ל מ מ ל ל מ כּ כ כ כּ
י ט ט י ח ז ז ח ו ה ה ו
ד ג ג ד בּ א א בּ

א בּ ג ד ה ו

א בּ ג ד ה ו ז ח ח ז ז ח ט י י כּ
כּ י ל מ מ ל כּ
כּ כ כּ כ ל מ נ ן נ ן נ ן נ ן נ

א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כּ ל
מ נ נ מ נ מ מ נ
ס ע פ ף צ ץ ק ץ ר ש ש ת
ש ר צ ק ר ש ש ר
פ צ צ פ ס ע ע ס מ נ נ מ כּ ל ל ך

י ט ט י ח ז ז ח ו ה ה ו
ד ג ג ד בּ א א בּ

א בּ ג ד ה ו

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים