קאל אבן יוסף / ר' שלום שבזי

קַאל אִבְּן-יוּסִף: יַא ד'וּ אלְעֻלַם אַסְתַעְלַמוּ תַפְתַוְן סֻאַלַאתִי, בִּקַלְבֹּן מֻחְכַּמוּ
{{[אמר בן-יוסף: אתם אנשי המדעים, התדעו}} {{לפתור את שאלותי, בלבב מחוכם?]}}
עַן קַצְר מִן גַוְהַר, בִּנַאהוּ מֻנְַטַ'מוּ הוּ צַנְעַת אַלְמַוְלַא, מְזַכְרַף מֻפְכַמוּ
{{[על אודות היכל אבני חן, בניינו משוכלל}} {{הוא מלאכת האדון, עשוי משׂכית ומחוטב]}}
אַרְכַּאנַהוּ סַבְּעַהּ וְעִשְׁרִין נֻצֻבַּת סִיד אַלְכַלַאיִק פִיהּ, בְּנוּרֹן מְֻעְְַמַַּמוּ
{{[עמודי יסודותיו שבעה ועשרים הוקבעו}} {{אדון הברואים בו, בְּאוֹר מעוטר]}}
וְעַן כִלְקַת אַלְעַאלַם, ד'וּ אלְקַצְר סַאבִּקוּ בִּאַלְפַיְן אַעְוַאמֹן, מְגַ'לַּק מֻבְּהַמוּ
{{[ועל אודות בריאת העולם, שבעל ההיכל קדמוֹ}} {{באלפיים שנים, חתום וסתום]}}
לַהוּ כַמְסַת אַבְּוַאבֹּן, חַוַאגִז מֻפְתַּחַהּ חַוַאלַיְהֻמַא אַלנּוּר, פַלַא קַד אַטְ'לַמוּ
{{[לו חמישה שערים, מסכים פתוחים}} {{סביבותיהם האוֹר, מעולם לא החשיכו]}}
תַ'לַאתַ'הּ וְכַמְסִין פִיהּ, רַוַאשִׁן אַנְתַהִת וַתַנְצֻ'ר חַוַאלַיְהַא, גַ'מַאמֹן מֻחְוַמוּ
{{[שלוש וחמישים יש בו, ארובות נשלמות}} {{ותביט סביבותיהן, עננים חופפים]}}
וּמַן יַפְתִּנִי עַן קַצְר אַכִר מְֻתְ'לַתֹ'ן תַ'לַאתִ'ין מִכְזַאן פִיהּ, בְּחִצַּהּ מֻפְהַמוּ
{{[ומי ישיבני על אודות היכל אחר משולש}} {{שלושים אוצרות יש בו, במִכסָה מבואר]}}
וַארְבַּע קַנַאדִילֹן תֻנִיר פִי גַמְעַהוּ חַאטַת מַסַאכִּנְהוּ, פַלַא קַד אַעְתַמוּ
{{[וארבע עששיות דולקות בכולו}} {{מקיפות את משכנותיו, מעולם לא האפילו]}}
סַבְּע אִסְטַוַאנַאת פִיהּ, בְּתַחְכִּים בֻּסֻטַת תַ'לַאתַ'ת אַסְוַארֹן, בִּפַכְרֹן מֻעְטַ'מוּ
{{[שבעה חרוטֵי גליל יש בו, בתושייה נפרשׂו}} {{שלוש מחיצות, בתפארה עצומה]}}
וְחַאזַת נֻפוּס אַלְחוּרִיִּין תִלְךּ אַלְקֻצוּר בְּפַיְצֹ'ן מִן אַלְכַאלִק, וְנוּרֹן תֻרַאדַמוּ
{{[ונחלו נפשות השלמים את ההיכלות הללו}} {{בשפע ובאוֹר בלתי פוסקים מאת הבורא]}}
וְחַיַּא אלַּדִ'י יַפְתִי, בִּמַא לַד' כַאטִרִי עַרַפְתְ אַנֹּהּ גִיד, וּבִּאלְעִלְם אַכְּרַמוּ
{{[וברוך מי שישיבני על מה שחָשַׁק שׂכלי}} {{אזי אדע כי הוא אדם נבון, ובמדע נכבד]}}
יַא רַבּ, אִרְחַם סִי"ן אַלִ"ף לַא"מֹן וּמִי"ם אַסְאַלְךּ פִי פַצְ'לַךּ, וּמוּסַא אלְמֻכְַּלַמוּ
{{[אנא האל, רַחֵם על סאל"ם}} {{אשאלך בחסדך, ובמשה המִתְדַּבֵּר]}}
אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה-נָּא אָנָּא ה' הַצְלִיחָה-נָּא

קאל אבן יוסף

קאל אבן יוסף / ר' שלום שבזי

קַאל אִבְּן-יוּסִף: יַא ד'וּ אלְעֻלַם אַסְתַעְלַמוּ תַפְתַוְן סֻאַלַאתִי, בִּקַלְבֹּן מֻחְכַּמוּ
{{[אמר בן-יוסף: אתם אנשי המדעים, התדעו}} {{לפתור את שאלותי, בלבב מחוכם?]}}
עַן קַצְר מִן גַוְהַר, בִּנַאהוּ מֻנְַטַ'מוּ הוּ צַנְעַת אַלְמַוְלַא, מְזַכְרַף מֻפְכַמוּ
{{[על אודות היכל אבני חן, בניינו משוכלל}} {{הוא מלאכת האדון, עשוי משׂכית ומחוטב]}}
אַרְכַּאנַהוּ סַבְּעַהּ וְעִשְׁרִין נֻצֻבַּת סִיד אַלְכַלַאיִק פִיהּ, בְּנוּרֹן מְֻעְְַמַַּמוּ
{{[עמודי יסודותיו שבעה ועשרים הוקבעו}} {{אדון הברואים בו, בְּאוֹר מעוטר]}}
וְעַן כִלְקַת אַלְעַאלַם, ד'וּ אלְקַצְר סַאבִּקוּ בִּאַלְפַיְן אַעְוַאמֹן, מְגַ'לַּק מֻבְּהַמוּ
{{[ועל אודות בריאת העולם, שבעל ההיכל קדמוֹ}} {{באלפיים שנים, חתום וסתום]}}
לַהוּ כַמְסַת אַבְּוַאבֹּן, חַוַאגִז מֻפְתַּחַהּ חַוַאלַיְהֻמַא אַלנּוּר, פַלַא קַד אַטְ'לַמוּ
{{[לו חמישה שערים, מסכים פתוחים}} {{סביבותיהם האוֹר, מעולם לא החשיכו]}}
תַ'לַאתַ'הּ וְכַמְסִין פִיהּ, רַוַאשִׁן אַנְתַהִת וַתַנְצֻ'ר חַוַאלַיְהַא, גַ'מַאמֹן מֻחְוַמוּ
{{[שלוש וחמישים יש בו, ארובות נשלמות}} {{ותביט סביבותיהן, עננים חופפים]}}
וּמַן יַפְתִּנִי עַן קַצְר אַכִר מְֻתְ'לַתֹ'ן תַ'לַאתִ'ין מִכְזַאן פִיהּ, בְּחִצַּהּ מֻפְהַמוּ
{{[ומי ישיבני על אודות היכל אחר משולש}} {{שלושים אוצרות יש בו, במִכסָה מבואר]}}
וַארְבַּע קַנַאדִילֹן תֻנִיר פִי גַמְעַהוּ חַאטַת מַסַאכִּנְהוּ, פַלַא קַד אַעְתַמוּ
{{[וארבע עששיות דולקות בכולו}} {{מקיפות את משכנותיו, מעולם לא האפילו]}}
סַבְּע אִסְטַוַאנַאת פִיהּ, בְּתַחְכִּים בֻּסֻטַת תַ'לַאתַ'ת אַסְוַארֹן, בִּפַכְרֹן מֻעְטַ'מוּ
{{[שבעה חרוטֵי גליל יש בו, בתושייה נפרשׂו}} {{שלוש מחיצות, בתפארה עצומה]}}
וְחַאזַת נֻפוּס אַלְחוּרִיִּין תִלְךּ אַלְקֻצוּר בְּפַיְצֹ'ן מִן אַלְכַאלִק, וְנוּרֹן תֻרַאדַמוּ
{{[ונחלו נפשות השלמים את ההיכלות הללו}} {{בשפע ובאוֹר בלתי פוסקים מאת הבורא]}}
וְחַיַּא אלַּדִ'י יַפְתִי, בִּמַא לַד' כַאטִרִי עַרַפְתְ אַנֹּהּ גִיד, וּבִּאלְעִלְם אַכְּרַמוּ
{{[וברוך מי שישיבני על מה שחָשַׁק שׂכלי}} {{אזי אדע כי הוא אדם נבון, ובמדע נכבד]}}
יַא רַבּ, אִרְחַם סִי"ן אַלִ"ף לַא"מֹן וּמִי"ם אַסְאַלְךּ פִי פַצְ'לַךּ, וּמוּסַא אלְמֻכְַּלַמוּ
{{[אנא האל, רַחֵם על סאל"ם}} {{אשאלך בחסדך, ובמשה המִתְדַּבֵּר]}}
אָנָּא ה' הוֹשִׁיעָה-נָּא אָנָּא ה' הַצְלִיחָה-נָּא

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים