קדוס קדוס

בַּהַטִיטוּ קַדוּס קַדוּס
[אתה לבדך קדוש קדוש]
דיבֶשַׂרַגֶלָה קַדוּס קַדוּס
[מקום שבתך קדוש קדוש]
אֶסַט בֵּימַנוּ אֶסַט בֵּיצֵגַמוּ
[עמוד אש לימינך ולשמאלך]
בַּהַטִיטוּ אַמַן קַדוּס
[אתה אתה קדוש]

קדוס קדוס

קדוס קדוס

בַּהַטִיטוּ קַדוּס קַדוּס
[אתה לבדך קדוש קדוש]
דיבֶשַׂרַגֶלָה קַדוּס קַדוּס
[מקום שבתך קדוש קדוש]
אֶסַט בֵּימַנוּ אֶסַט בֵּיצֵגַמוּ
[עמוד אש לימינך ולשמאלך]
בַּהַטִיטוּ אַמַן קַדוּס
[אתה אתה קדוש]

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים