לזכור ולתקן / לא ידוע

הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו
הבה נזכור את בית המקדש, שבשגגתנו איבדנו
חטאנו לפניך ה', חמסנו, דיברנו שקר, מרדנו בחוקיך, ה'
פגענו בזקנים, ביחידים, בחברה ובאלו שידם אינה משגת
אמרנו לעצמנו 'לא יראה ה''
אטמנו אוזנינו מזעקות הכואבים, עצמנו עינינו מסבל העניים
והם חלפו לצידנו דוממים - ואנחנו לא ראינו והמשכנו
ולכן ה' נושלנו מאדמתנו. וה' כעס. וה' רואה
הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו
ואל תאמרו ששוב לא יקרה לנו
כי כך את בית המקדש איבדנו
הבה נזכור ונכתוב את האסון הישן ונמנע את העתיד לבוא
הבה נזכור
ראו מה קורה בחברה
אנחות של כאב יוצאות מפי אחינו העולים
ואינן נשמעות. קיימות אך אינן נראות
שחורים אך שקופים
רק בעלי ההון אנשי השלטון התקשורת קיימים ונשמעים
זה עולם אחר, עולמם של חזקים
ואם אין לך קשר עם אנשי ההון – אין לך מה לעשות בארצך
האם זה חשוב שאתה טוב, או שרק הקשרים מועילים?!
הבה נלמד מהעבר, כי נראה שאנחנו קרבים לשם, חס ושלום
אם לא נגיד שלא יקרה שוב, אלא נזכור,
נעשה טובה ונמנע מעצמנו שמד
ה', מרדנו בחוקיך, סלח לנו אבינו שבשמיים
בתחנונים ובתפילה נקדם פניך
ומחרון אפך שוב ותפילתנו תגיע אל שעריך אנא, סלח נא
ותן לנו דרך לחזור אל חיקך
אתה רחום חנון וסולח לכל ילדיךלזכור ולתקן

לזכור ולתקן / לא ידוע

הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו
הבה נזכור את בית המקדש, שבשגגתנו איבדנו
חטאנו לפניך ה', חמסנו, דיברנו שקר, מרדנו בחוקיך, ה'
פגענו בזקנים, ביחידים, בחברה ובאלו שידם אינה משגת
אמרנו לעצמנו 'לא יראה ה''
אטמנו אוזנינו מזעקות הכואבים, עצמנו עינינו מסבל העניים
והם חלפו לצידנו דוממים - ואנחנו לא ראינו והמשכנו
ולכן ה' נושלנו מאדמתנו. וה' כעס. וה' רואה
הבה נזכור ונכתוב את שקרה לנו
ואל תאמרו ששוב לא יקרה לנו
כי כך את בית המקדש איבדנו
הבה נזכור ונכתוב את האסון הישן ונמנע את העתיד לבוא
הבה נזכור
ראו מה קורה בחברה
אנחות של כאב יוצאות מפי אחינו העולים
ואינן נשמעות. קיימות אך אינן נראות
שחורים אך שקופים
רק בעלי ההון אנשי השלטון התקשורת קיימים ונשמעים
זה עולם אחר, עולמם של חזקים
ואם אין לך קשר עם אנשי ההון – אין לך מה לעשות בארצך
האם זה חשוב שאתה טוב, או שרק הקשרים מועילים?!
הבה נלמד מהעבר, כי נראה שאנחנו קרבים לשם, חס ושלום
אם לא נגיד שלא יקרה שוב, אלא נזכור,
נעשה טובה ונמנע מעצמנו שמד
ה', מרדנו בחוקיך, סלח לנו אבינו שבשמיים
בתחנונים ובתפילה נקדם פניך
ומחרון אפך שוב ותפילתנו תגיע אל שעריך אנא, סלח נא
ותן לנו דרך לחזור אל חיקך
אתה רחום חנון וסולח לכל ילדיך


פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים