אנא ואנא הושיעה נא / סימן אלף-בית

אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא אַדִּיר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא בָּרוּךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא גָדוֹל אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא דָגוּל אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הָדוּר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא וָתִיק אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא זַכָּאי אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא חַנּוּן אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא טָהוֹר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא יָשָׁר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא כַּבִּיר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא אֱלוֹהַ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא מֶלֶךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא נוֹרָא אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא סוֹמֵךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא עוֹנֶה אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא פּוֹדֶה אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא צַדִּיק אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא קָדוֹשׁ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא רַחוּם אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא שׁוֹמֵר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא תוֹמֵךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא

אנא ואנא הושיעה נא

אנא ואנא הושיעה נא / סימן אלף-בית

אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא אַדִּיר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא בָּרוּךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא גָדוֹל אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא דָגוּל אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הָדוּר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא וָתִיק אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא זַכָּאי אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא חַנּוּן אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא טָהוֹר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא יָשָׁר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא כַּבִּיר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא אֱלוֹהַ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא מֶלֶךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא נוֹרָא אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא סוֹמֵךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא עוֹנֶה אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא פּוֹדֶה אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא צַדִּיק אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא קָדוֹשׁ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא רַחוּם אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא שׁוֹמֵר אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא תוֹמֵךְ אָנָּא אָנָּא וְאָנָּא אָנָּא הַרְוִיחָה נָּא

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים