איומה בהר המור / ר' שלום שבזי

אֲיֻמָּה בְּהַר הַמּוֹר עֲלִי לָךְ וּבַשְּׂרִי
וְנָשִׁיר בְּשִׁיר מִזְמוֹר בְּנִגּוּן לְיוֹצְרִי
וְצֶמַח אֲרִי גִבּוֹר מְהֻדָּר בְּשַׁעֲרִי
וְזָמִיר וְקוֹל הַתּוֹר בְּאַרְצִי מְעוֹרְרִי
שְׂרָיָה חֲגוֹר חַרְבָּךְ
וְהַשְׁחֵת גְּדוּד אוֹיְבָךְ
וְחָזְקָה וְאַל תִּנְבָּךְ
לְהוּגְנֵי אֱדוֹם תִּגְמוֹר וְתַשְׁקִיף בְּשַׁחֲרִי
כְּרָמָיו בְּאַף תִּזְמוֹר וְתַשְׁחִית לְעֵץ פְּרִי

לְקַיְתַּ אלְפְתַּא אלצִּרְגַאם בִּבַּסְטֹהּ לְחִין יְנוּבּ
{{[פגשתי את הבחור כפיר האריות}} {{כשפשט עת מָלַךְ]}}
עֲלַיְהּ תַּנְצִם אלְאַנְגַאם וְתַּתְצַאפַף אלחֻרוּבּ
{{[עליו יחוברו שירים}} {{ויוצבו מערכות מלחמה]}}
וְהוּ יַקְתֻּלַ אלדִּרְגַאם וְתֻּהְדַּם לֹהּ אלדֻּרוּבּ
{{[והוא יהרוג את האויב המתקומם}} {{ויפלו לפניו שערים]}}
וְנַאר אַכִּלַה תַּדְעַר גִּיוּשֹׁהּ וִתַּעְתְּרִי
{{[ואש אוכלת תפחיד}} {{גייסותיו ותכה]}}
וִתַּמְחִי בְּנִי אלְעִמְלַאק
{{[ותמחה את בני עמלק]}}
בִּאלְאַסְכַאט וַאלְאִחְרַאק
{{[בחמה ובחרון]}}
וִיַנְפִדְהֻם אלְכַלַּאק
{{[וישמידם הבורא]}}
וּבַּיְתְּ מֻלְכְּהֻם יֻדְּבִּר וּפִיהּ נַחְס גַּאיִרִי
{{[ובית מלכותם יכרית}} {{ובו מזל רע ישרה]}}
וְיַצְהֻר מְלִךּ טַאהִר אֲמִירַ אלְעֲשַׁאיִרִי
{{[יתגלה מלך טהור}} {{נגיד השבטים]}}

שְׁכִינָה בְּצֵל כַּנְפֵי כְּרוּבִים תְּסוֹכְכִי
לְיִנּוֹן וְחֵיל תָּקְפוֹ וְצוּרֵךְ תְּבָרְכִי
וְיִשְׁפּוֹךְ חֲרוֹן אַפּוֹ בְּפֶרֶא הֲפַכְפְכִי
וְעוֹבֵר וּמִתְעַבֵּר וְדָתוֹ מְכוֹעֲרִי
מְהַתֵּל עֲלֵי דָתִי
וּבוֹזֶה לְתוֹרָתִי
וְהֵסִיר עֲטָרָתִי
וְיָמָיו כְּצֵל עוֹבֵר וְאֵידוֹ מְמַהֲרִי
וְעַמִּי בְּיַד שׁוֹמֵר מְשֻׁבָּח מְפוֹאֲרִי

בִּגּוּדֹּהּ עֲצִים דַּאיִם וְעַאלִי בִּמֻלְכְּהוּ
{{[בטובו הוא גדול תמיד}} {{ונישא במלכותו]}}
וְהוּ יַחְרִסַ אלנַּאיִם בִּתַּוְחִידּ אִסְמְהוּ
{{[והוא ישמור את הישֵן}} {{בייחוד שמו]}}
וְאַגְּעַל סִרַאט קַאיִם לִמַן כַץ דִכְּרְהוּ
{{[ועשָה דרך ישרה}} {{למי שמייחד את זכרו]}}
וְנוּרַ אלְפְלַךּ דַּאיִר בִּשַׁאנֹהּ וְסַאיִרִי
{{[ואור הגלגל סובב}} {{במאמרו והולך]}}
לְהוּ אַנְוַאר סַטַּאעַהּ
{{[לו אורות מאירים]}}
וְתַּכְדֻּם לְהוּ טַאעַהּ
{{[משרתים אותו בהכנעה]}}
וִדַּוְר לַם יְקִף סַאעַהּ
{{[והסיבוב לא יעמוד רגע]}}
וּמִן גַּוְהֲרֹה נַאשִׁר עֲלַי' אלְבַּחְר וַאלְבַּרִי
{{[ומזיו אורו מתפזר}} {{על הים והיבשה]}}
בִּלַיְלֻן קְמַר סַאמִר וְשַׁמְס אַוַּלַ אלְפַגְּרִי
{{[בלילה הלבנה על משמרתה}} {{והשמש מעלות השחר]}}

יְחִידָה בְּשִׁיר הוֹדִי לְאֵל חַי וְרַנְּנִי
וְעִמְדִי וְיַחֵדִי וְלִבֵּךְ תְּכַוְּנִי
וְחֶשְׁקִי וְכָל סוֹדִי בְּמַלְכִּי וְכוֹנְנִי
וְאֵלָיו אֲנִי נוֹהֵר בְּעַרְבִּי וְשַׁחֲרִי
מְחַיֶּה לְנִשְׁמָתִי
וְעָזִי וְזִמְרָתִי
וְאֵלָיו תְּשׁוּקָתִי
וְחַסְדּוֹ אֲנִי זוֹכֵר וְטוּבוֹ מְעוֹרְרִי
וְלִבִּי כְּאֵשׁ בּוֹעֵר בְּאַהְבָה מְזוֹרְרִי

תִּשַׁוַּקְתְּ יַא וִדִּי בִּנַצְמִי וְלַחְנְתִּי
{{[השתוקקתי ידידי}} {{בחרוזי ונגינתי]}}
בִּדִכְּרַ אלְוְדּוּדּ סִידִּי אֲבַּלִּג בִּנִיְּתִּי
{{[בזכירת האהוב אדוני}} {{ארבה בכוונתי]}}
וּפִי גַּנַּתַּ אלְכַלְדִּי יִסַכִּן לְחַיְוְתִּי
{{[ובגן הנצח}} {{ישכן את נפשי]}}
כְטַא עַבְּדְּהוּ יַגְפֻר וִיַסְמַח לִאַוְזַארִי
{{[חטא עבדו יכפר}} {{ויסלח לפשעי]}}
יִסַלִּם עֲלַי' נַפְסִי
{{[ישית שלום לנפשי]}}
בִּיַוְם תַּנְצֻרַ אלְכֻּרְסִי
{{[ביום שתראה את כסא]}}
וִּפִי צִלְּהוּ תַּמְסִי
{{[ובצילו תלון]}}
וּבִּאלְגַּוְף תְּעוּד תַּסְכֻּן לְהוּ אלְחַמְדּ וַאלֹשֻּׁכְּרִי
{{[ובגוף תשוב ותשכון}} {{לו השבח והתודה]}}
וְגְּסְמִי בְּהַא יַבְּשִׁר מְעַא אַוַּלַ אַלסַּחְרִי
{{[וגופי בה ישמח}} {{עם עלות השחר]}}

וְהַלְלוּיָהּ

איומה בהר המור

איומה בהר המור / ר' שלום שבזי

אֲיֻמָּה בְּהַר הַמּוֹר עֲלִי לָךְ וּבַשְּׂרִי
וְנָשִׁיר בְּשִׁיר מִזְמוֹר בְּנִגּוּן לְיוֹצְרִי
וְצֶמַח אֲרִי גִבּוֹר מְהֻדָּר בְּשַׁעֲרִי
וְזָמִיר וְקוֹל הַתּוֹר בְּאַרְצִי מְעוֹרְרִי
שְׂרָיָה חֲגוֹר חַרְבָּךְ
וְהַשְׁחֵת גְּדוּד אוֹיְבָךְ
וְחָזְקָה וְאַל תִּנְבָּךְ
לְהוּגְנֵי אֱדוֹם תִּגְמוֹר וְתַשְׁקִיף בְּשַׁחֲרִי
כְּרָמָיו בְּאַף תִּזְמוֹר וְתַשְׁחִית לְעֵץ פְּרִי

לְקַיְתַּ אלְפְתַּא אלצִּרְגַאם בִּבַּסְטֹהּ לְחִין יְנוּבּ
{{[פגשתי את הבחור כפיר האריות}} {{כשפשט עת מָלַךְ]}}
עֲלַיְהּ תַּנְצִם אלְאַנְגַאם וְתַּתְצַאפַף אלחֻרוּבּ
{{[עליו יחוברו שירים}} {{ויוצבו מערכות מלחמה]}}
וְהוּ יַקְתֻּלַ אלדִּרְגַאם וְתֻּהְדַּם לֹהּ אלדֻּרוּבּ
{{[והוא יהרוג את האויב המתקומם}} {{ויפלו לפניו שערים]}}
וְנַאר אַכִּלַה תַּדְעַר גִּיוּשֹׁהּ וִתַּעְתְּרִי
{{[ואש אוכלת תפחיד}} {{גייסותיו ותכה]}}
וִתַּמְחִי בְּנִי אלְעִמְלַאק
{{[ותמחה את בני עמלק]}}
בִּאלְאַסְכַאט וַאלְאִחְרַאק
{{[בחמה ובחרון]}}
וִיַנְפִדְהֻם אלְכַלַּאק
{{[וישמידם הבורא]}}
וּבַּיְתְּ מֻלְכְּהֻם יֻדְּבִּר וּפִיהּ נַחְס גַּאיִרִי
{{[ובית מלכותם יכרית}} {{ובו מזל רע ישרה]}}
וְיַצְהֻר מְלִךּ טַאהִר אֲמִירַ אלְעֲשַׁאיִרִי
{{[יתגלה מלך טהור}} {{נגיד השבטים]}}

שְׁכִינָה בְּצֵל כַּנְפֵי כְּרוּבִים תְּסוֹכְכִי
לְיִנּוֹן וְחֵיל תָּקְפוֹ וְצוּרֵךְ תְּבָרְכִי
וְיִשְׁפּוֹךְ חֲרוֹן אַפּוֹ בְּפֶרֶא הֲפַכְפְכִי
וְעוֹבֵר וּמִתְעַבֵּר וְדָתוֹ מְכוֹעֲרִי
מְהַתֵּל עֲלֵי דָתִי
וּבוֹזֶה לְתוֹרָתִי
וְהֵסִיר עֲטָרָתִי
וְיָמָיו כְּצֵל עוֹבֵר וְאֵידוֹ מְמַהֲרִי
וְעַמִּי בְּיַד שׁוֹמֵר מְשֻׁבָּח מְפוֹאֲרִי

בִּגּוּדֹּהּ עֲצִים דַּאיִם וְעַאלִי בִּמֻלְכְּהוּ
{{[בטובו הוא גדול תמיד}} {{ונישא במלכותו]}}
וְהוּ יַחְרִסַ אלנַּאיִם בִּתַּוְחִידּ אִסְמְהוּ
{{[והוא ישמור את הישֵן}} {{בייחוד שמו]}}
וְאַגְּעַל סִרַאט קַאיִם לִמַן כַץ דִכְּרְהוּ
{{[ועשָה דרך ישרה}} {{למי שמייחד את זכרו]}}
וְנוּרַ אלְפְלַךּ דַּאיִר בִּשַׁאנֹהּ וְסַאיִרִי
{{[ואור הגלגל סובב}} {{במאמרו והולך]}}
לְהוּ אַנְוַאר סַטַּאעַהּ
{{[לו אורות מאירים]}}
וְתַּכְדֻּם לְהוּ טַאעַהּ
{{[משרתים אותו בהכנעה]}}
וִדַּוְר לַם יְקִף סַאעַהּ
{{[והסיבוב לא יעמוד רגע]}}
וּמִן גַּוְהֲרֹה נַאשִׁר עֲלַי' אלְבַּחְר וַאלְבַּרִי
{{[ומזיו אורו מתפזר}} {{על הים והיבשה]}}
בִּלַיְלֻן קְמַר סַאמִר וְשַׁמְס אַוַּלַ אלְפַגְּרִי
{{[בלילה הלבנה על משמרתה}} {{והשמש מעלות השחר]}}

יְחִידָה בְּשִׁיר הוֹדִי לְאֵל חַי וְרַנְּנִי
וְעִמְדִי וְיַחֵדִי וְלִבֵּךְ תְּכַוְּנִי
וְחֶשְׁקִי וְכָל סוֹדִי בְּמַלְכִּי וְכוֹנְנִי
וְאֵלָיו אֲנִי נוֹהֵר בְּעַרְבִּי וְשַׁחֲרִי
מְחַיֶּה לְנִשְׁמָתִי
וְעָזִי וְזִמְרָתִי
וְאֵלָיו תְּשׁוּקָתִי
וְחַסְדּוֹ אֲנִי זוֹכֵר וְטוּבוֹ מְעוֹרְרִי
וְלִבִּי כְּאֵשׁ בּוֹעֵר בְּאַהְבָה מְזוֹרְרִי

תִּשַׁוַּקְתְּ יַא וִדִּי בִּנַצְמִי וְלַחְנְתִּי
{{[השתוקקתי ידידי}} {{בחרוזי ונגינתי]}}
בִּדִכְּרַ אלְוְדּוּדּ סִידִּי אֲבַּלִּג בִּנִיְּתִּי
{{[בזכירת האהוב אדוני}} {{ארבה בכוונתי]}}
וּפִי גַּנַּתַּ אלְכַלְדִּי יִסַכִּן לְחַיְוְתִּי
{{[ובגן הנצח}} {{ישכן את נפשי]}}
כְטַא עַבְּדְּהוּ יַגְפֻר וִיַסְמַח לִאַוְזַארִי
{{[חטא עבדו יכפר}} {{ויסלח לפשעי]}}
יִסַלִּם עֲלַי' נַפְסִי
{{[ישית שלום לנפשי]}}
בִּיַוְם תַּנְצֻרַ אלְכֻּרְסִי
{{[ביום שתראה את כסא]}}
וִּפִי צִלְּהוּ תַּמְסִי
{{[ובצילו תלון]}}
וּבִּאלְגַּוְף תְּעוּד תַּסְכֻּן לְהוּ אלְחַמְדּ וַאלֹשֻּׁכְּרִי
{{[ובגוף תשוב ותשכון}} {{לו השבח והתודה]}}
וְגְּסְמִי בְּהַא יַבְּשִׁר מְעַא אַוַּלַ אַלסַּחְרִי
{{[וגופי בה ישמח}} {{עם עלות השחר]}}

וְהַלְלוּיָהּ

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים