בני היכלא / האר"י

בְּנֵי הֵיכָלָא דִּכְסִיפִין {{בני היכל הנכספים}}
לְמֶחֱזֵי זִיו דִּזְעֵיר אַנְפִּין {{לחזות בזיו זעיר אנפין}}

יְהוֹן הָכָא בְּהַאי תַּכָּא {{יהיו נא בזה השולחן}}
דְּבֵהּ מַלְכָּא בְּגִלוּפִין {{שבו מלך בגלופין}}

צְבוּ לַחֲדָא בְּהַאי וַעֲדָא {{רצו מאד בזה הויעוד}}
בְּגוֹ עִירִין וְכָל גַּדְפִין {{בתוך עדת מלאכים וכל כנפיים}}

חֲדוּ הַשְׁתָּא בְּהַאי שַׁעְתָּא {{שמחו עתה בזו השעה}}
דְּבֵהּ רַעֲוָא וְלֵית זַעֲפִין {{שבה רצון ואין זעף}}

קְרִיבוּ לִי חֲזוּ חֵילִי {{קרבו אלי ראו כוחי}}
דְּלֵית דִּינִין דִּתְקִיפִין {{שאין דינים התקפים}}

לְבַר נַטְלִין וְלָא עָאלִין {{לחוץ נוסעים ולפנים אין באים}}
הַנֵּי כַלְבִּין דַּחֲצִיפִין {{אותם כלבים חצופים}}

וְהָא אַזְמִין עַתִּיק יוֹמִין לְמִנְחָה (לְמִצְחֵהּ) {{והנה אזמין עתיק יומין למנחה (את מצחו)}}
עֲדֵי יְהוֹן חַלְפִין {{עד יהיו חולפים}}

רְעוּ דִילֵיהּ דְּגַלֵּי לֵהּ {{רצון שלו שגילהו}}
לְבַטָּלָא בְּכָל קְלִיפִין {{לבטל כל קליפות}}

יְשַׁוֵּי לוֹן בְּנֻקְבֵיהוֹן {{יתן אותם בנקרתם}}
וִיטַּמְרוּן בְּגוֹ כֵפִין {{וייטמנו בכל סלעים}}

אֲרֵי הַשְׁתָּא בְּמִנְחָתָא {{כי כך עתה בשעת מנחה}}
בְּחֶדְוָתָא דִּזְעֵיר אַנְפִּין {{בחדוותו של זעיר אנפין‎‎}}

בני היכלא

בני היכלא / האר"י

בְּנֵי הֵיכָלָא דִּכְסִיפִין {{בני היכל הנכספים}}
לְמֶחֱזֵי זִיו דִּזְעֵיר אַנְפִּין {{לחזות בזיו זעיר אנפין}}

יְהוֹן הָכָא בְּהַאי תַּכָּא {{יהיו נא בזה השולחן}}
דְּבֵהּ מַלְכָּא בְּגִלוּפִין {{שבו מלך בגלופין}}

צְבוּ לַחֲדָא בְּהַאי וַעֲדָא {{רצו מאד בזה הויעוד}}
בְּגוֹ עִירִין וְכָל גַּדְפִין {{בתוך עדת מלאכים וכל כנפיים}}

חֲדוּ הַשְׁתָּא בְּהַאי שַׁעְתָּא {{שמחו עתה בזו השעה}}
דְּבֵהּ רַעֲוָא וְלֵית זַעֲפִין {{שבה רצון ואין זעף}}

קְרִיבוּ לִי חֲזוּ חֵילִי {{קרבו אלי ראו כוחי}}
דְּלֵית דִּינִין דִּתְקִיפִין {{שאין דינים התקפים}}

לְבַר נַטְלִין וְלָא עָאלִין {{לחוץ נוסעים ולפנים אין באים}}
הַנֵּי כַלְבִּין דַּחֲצִיפִין {{אותם כלבים חצופים}}

וְהָא אַזְמִין עַתִּיק יוֹמִין לְמִנְחָה (לְמִצְחֵהּ) {{והנה אזמין עתיק יומין למנחה (את מצחו)}}
עֲדֵי יְהוֹן חַלְפִין {{עד יהיו חולפים}}

רְעוּ דִילֵיהּ דְּגַלֵּי לֵהּ {{רצון שלו שגילהו}}
לְבַטָּלָא בְּכָל קְלִיפִין {{לבטל כל קליפות}}

יְשַׁוֵּי לוֹן בְּנֻקְבֵיהוֹן {{יתן אותם בנקרתם}}
וִיטַּמְרוּן בְּגוֹ כֵפִין {{וייטמנו בכל סלעים}}

אֲרֵי הַשְׁתָּא בְּמִנְחָתָא {{כי כך עתה בשעת מנחה}}
בְּחֶדְוָתָא דִּזְעֵיר אַנְפִּין {{בחדוותו של זעיר אנפין‎‎}}

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים