יה רבון עלם / ר' ישראל נג'ארהיָהּ רִבּוֹן עָלַם וְעַלְמַיָּא יה אדון כל העולמים

אַנְתְּ הוּא מַלְכָּא מֶלֶךְ מַלְכַיָּא אתה הוא מלך מלכי המלכים

עוֹבָדֵי גְבוּרְתָּךְ וְתִמְהַיָּא מעשי גבורותיך ונפלאותיך

שְׁפַר קֳדָמַי לְהַחֲוַיָּא נאה לי להביעשְׁבָחִין אֲסַדֵּר צַפְרָא וְרַמְשָׁא שבחים אערוך בוקר וערב

לָךְ אֱלָהָא קַדִּישָׁא בְּרָא כָל נַפְשָׁא לך אל קדוש בורא כל נפש

עִירִין קַדִּישִׁין וּבְנֵי אֱנָשָׁא מלאכי מרום ובני אדם

חֵיוַת בָּרָא וְעוֹף שְׁמַיָּא חיתו שדי ועוף שמיםרַבְרְבִין עוֹבָדָךְ וְתַקִּיפִין גדולים מעשיך ואדירים

מַכִּיךְ רָמַיָּא זַקִּיף כְּפִיפִין משפיל רמים זוקף כפופים

לוּ יְחִי גְבַר שְׁנִין אַלְפִין לו יחיה אדם שנים אלפים

לָא יֵעוּל גְּבוּרְתָּךְ בְּחוּשְׁבְּנַיָּא לא יספיק לספר גבורותיךאֱלָהָא דִּי לֵיהּ יְקָר וּרְבוּתָא האלוקים שלו יקר וגדולה

פְּרוֹק יַת עָנָךְ מִפֻּם אַרְיָוָתָא פדה את צאנך מפי אריות

וְאַפֵּיק יַת עַמָּךְ מִגּוֹ גָּלוּתָא והוצא את עמך מתוך הגלות

עַמָּךְ דִּי בְחַרְתְּ מִכָּל אֻמַּיָּא עמך שבחרת מכל האומותלְמִקְדָּשָׁךְ תּוּב וּלְקֹדֶשׁ קֻדְשִׁין למקדשך שוב ולקדש קודשים

אֲתַר דִּי בֵיהּ יֶחֱדוּן רוּחִין וְנַפְשִׁין מקום בו ישמחו כל רוח ונפש

וִיזַמְּרוּן לָךְ שִׁירִין וְרֲחֲשִׁין ויזמרו לך שירים ושבחים

בִּירוּשְׁלֵם קַרְתָּא דְשֻׁפְרַיָּא בירושלים עיר כלילת יופי


יה רבון עלם

יה רבון עלם / ר' ישראל נג'ארהיָהּ רִבּוֹן עָלַם וְעַלְמַיָּא יה אדון כל העולמים

אַנְתְּ הוּא מַלְכָּא מֶלֶךְ מַלְכַיָּא אתה הוא מלך מלכי המלכים

עוֹבָדֵי גְבוּרְתָּךְ וְתִמְהַיָּא מעשי גבורותיך ונפלאותיך

שְׁפַר קֳדָמַי לְהַחֲוַיָּא נאה לי להביעשְׁבָחִין אֲסַדֵּר צַפְרָא וְרַמְשָׁא שבחים אערוך בוקר וערב

לָךְ אֱלָהָא קַדִּישָׁא בְּרָא כָל נַפְשָׁא לך אל קדוש בורא כל נפש

עִירִין קַדִּישִׁין וּבְנֵי אֱנָשָׁא מלאכי מרום ובני אדם

חֵיוַת בָּרָא וְעוֹף שְׁמַיָּא חיתו שדי ועוף שמיםרַבְרְבִין עוֹבָדָךְ וְתַקִּיפִין גדולים מעשיך ואדירים

מַכִּיךְ רָמַיָּא זַקִּיף כְּפִיפִין משפיל רמים זוקף כפופים

לוּ יְחִי גְבַר שְׁנִין אַלְפִין לו יחיה אדם שנים אלפים

לָא יֵעוּל גְּבוּרְתָּךְ בְּחוּשְׁבְּנַיָּא לא יספיק לספר גבורותיךאֱלָהָא דִּי לֵיהּ יְקָר וּרְבוּתָא האלוקים שלו יקר וגדולה

פְּרוֹק יַת עָנָךְ מִפֻּם אַרְיָוָתָא פדה את צאנך מפי אריות

וְאַפֵּיק יַת עַמָּךְ מִגּוֹ גָּלוּתָא והוצא את עמך מתוך הגלות

עַמָּךְ דִּי בְחַרְתְּ מִכָּל אֻמַּיָּא עמך שבחרת מכל האומותלְמִקְדָּשָׁךְ תּוּב וּלְקֹדֶשׁ קֻדְשִׁין למקדשך שוב ולקדש קודשים

אֲתַר דִּי בֵיהּ יֶחֱדוּן רוּחִין וְנַפְשִׁין מקום בו ישמחו כל רוח ונפש

וִיזַמְּרוּן לָךְ שִׁירִין וְרֲחֲשִׁין ויזמרו לך שירים ושבחים

בִּירוּשְׁלֵם קַרְתָּא דְשֻׁפְרַיָּא בירושלים עיר כלילת יופי

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים