אנא בכח גדולת ימינך

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים