קדיש, חג ושבת כעפרים, תאמי רעיה צביה, זיו הדרם כמאורים, כאפיקים הם בציה, קץ מנוחה קץ דרורים, קץ פדות סוערה עניה, ברכו לצור גאולים ועשו אתי ברכה.

קדיש ליל פסח חג ושבת

קדיש, חג ושבת כעפרים, תאמי רעיה צביה, זיו הדרם כמאורים, כאפיקים הם בציה, קץ מנוחה קץ דרורים, קץ פדות סוערה עניה, ברכו לצור גאולים ועשו אתי ברכה.

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים