אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, לכבוד התנא הוא רבי מאיר, נכבד מכל נברא, ראש ועטרה, נכבד מכל נברא ראש ועטרה, פוקד כל עקרה הוא רבי מאיר, פוקד כל עקרה הוא רבי מאיר, איך את כל חברתו לא ידעו דתו, איך את כל חברתו לא ידעו דתו,מרוב חוכמתו של רבי מאיר, מפואר בחכמה בעמקי ימיו, מפואר בחכמה בעמקי ימיו, כל משנה סתומה הוא רבי מאיר, כל משנה סתומה הוא רבי מאיר

אפתחה פי ברינה

אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, אפתח פי ברינה בשיר ונגינה, לכבוד התנא הוא רבי מאיר, נכבד מכל נברא, ראש ועטרה, נכבד מכל נברא ראש ועטרה, פוקד כל עקרה הוא רבי מאיר, פוקד כל עקרה הוא רבי מאיר, איך את כל חברתו לא ידעו דתו, איך את כל חברתו לא ידעו דתו,מרוב חוכמתו של רבי מאיר, מפואר בחכמה בעמקי ימיו, מפואר בחכמה בעמקי ימיו, כל משנה סתומה הוא רבי מאיר, כל משנה סתומה הוא רבי מאיר

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים