מַחֵי וּמַסֵּי מֵמִית וּמֵחֵי
מַסִּיק מִן שְׁאוֹל לְחַיֵּי עַלְמָא

מכה ומרפא, ממית ומחיה
מעלה מהשאול לחיי עולם.


בְּרָא כַּד חָטֵי אֲבוּהִי לַקְיֵהּ
אֲבוּהִי דְחַיִּיס אַסֵּי לְכֵאבֵהּ

בן שחוטא, אביו מלקה אותו,
אביו שמרחם מרפא את מכאובו.


עַבְדָּא דְמָרִיד וְנָפִיק בְּקוֹלָר
לְמָרֵהּ תָּאִיב יִתְבַּר קוֹלָרֵהּ

עבד שמורד יוצא בקולרו
לאדונו ישוב, ישבור קולרו.


בְּרָךְ בֻּכְרָךְ אֲנָן וְחָטֵינָן קַמָּךְ
הָא רָוְיָא נַפְשִׁין בְּגִדִּין ומְרַדִּין

בנך בכורך אנחנו, וחאנו לפניך,
הרי רוותה נפשנו מרומים וייסורים.


הָא עַבְדָּךְ אֲנָן וּמְרַדְּנָּן קַמָּךְ
הָא בְּבִזְּתָא וְשִׁבְיָא וְהָא בְּמַלְקִיּוּתָא

הרי עבדיך אנחנו ומרדנו לפניך,
אם בבזיון ושבי, אם במלקות


בְּבָעוּ מִנָּךְ בְּמָטוּ מִנָּךְ בְּרַחֲמָךְ דִּנְפִישִׁין
אַסֵּי לְכֵאבִין דְּאִתְּקָפוּ עֲלָן
עַד דְּלָא נֶהֱוֵי גְמִירָא בְּשִׁבְיָא

בבקשה ממך, בתחינה ממך, ברחמיך הרבים
רפא את הכאבים שתקפו עלינו
על מנת שלא נהיה כָּלים בשבי.


מַחֵי וּמַסֵּי מֵמִית וּמֵחֵי
מַסִּיק מִן שְׁאוֹל לְחַיֵּי עַלְמָא

מכה ומרפא, ממית ומחיה
מעלה מהשאול לחיי עולם.


מחי ומסי

מַחֵי וּמַסֵּי מֵמִית וּמֵחֵי
מַסִּיק מִן שְׁאוֹל לְחַיֵּי עַלְמָא

מכה ומרפא, ממית ומחיה
מעלה מהשאול לחיי עולם.


בְּרָא כַּד חָטֵי אֲבוּהִי לַקְיֵהּ
אֲבוּהִי דְחַיִּיס אַסֵּי לְכֵאבֵהּ

בן שחוטא, אביו מלקה אותו,
אביו שמרחם מרפא את מכאובו.


עַבְדָּא דְמָרִיד וְנָפִיק בְּקוֹלָר
לְמָרֵהּ תָּאִיב יִתְבַּר קוֹלָרֵהּ

עבד שמורד יוצא בקולרו
לאדונו ישוב, ישבור קולרו.


בְּרָךְ בֻּכְרָךְ אֲנָן וְחָטֵינָן קַמָּךְ
הָא רָוְיָא נַפְשִׁין בְּגִדִּין ומְרַדִּין

בנך בכורך אנחנו, וחאנו לפניך,
הרי רוותה נפשנו מרומים וייסורים.


הָא עַבְדָּךְ אֲנָן וּמְרַדְּנָּן קַמָּךְ
הָא בְּבִזְּתָא וְשִׁבְיָא וְהָא בְּמַלְקִיּוּתָא

הרי עבדיך אנחנו ומרדנו לפניך,
אם בבזיון ושבי, אם במלקות


בְּבָעוּ מִנָּךְ בְּמָטוּ מִנָּךְ בְּרַחֲמָךְ דִּנְפִישִׁין
אַסֵּי לְכֵאבִין דְּאִתְּקָפוּ עֲלָן
עַד דְּלָא נֶהֱוֵי גְמִירָא בְּשִׁבְיָא

בבקשה ממך, בתחינה ממך, ברחמיך הרבים
רפא את הכאבים שתקפו עלינו
על מנת שלא נהיה כָּלים בשבי.


מַחֵי וּמַסֵּי מֵמִית וּמֵחֵי
מַסִּיק מִן שְׁאוֹל לְחַיֵּי עַלְמָא

מכה ומרפא, ממית ומחיה
מעלה מהשאול לחיי עולם.

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים