כמה אלוה-י טובות גמלתני, שאל לבבי את גדולתך, גם מחשבי דברי נבואתך, יבער בליבי להב תשוקתך כי כל ימותי חסד משכתני.

כמה אלוקי-שאל לבבי

כמה אלוה-י טובות גמלתני, שאל לבבי את גדולתך, גם מחשבי דברי נבואתך, יבער בליבי להב תשוקתך כי כל ימותי חסד משכתני.

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים