יום השבת נתן האל

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים