אוי כי ירד אש מן השמים לירושלים / עיני עיני יורדה מים // טירת קודש איך נשמה / יושב בשמים עד מה / בת מלך אמה / הקדשה היא בעיניים // ירח אב בו שמשי קדר / אהרן הכהן בו נעדר / וגם עיר ההדר / בו חרבה פעם ושתיים // מרה הלילה הזה ארים / ויהי לבכי ליל שימורים / ואותי החרים / אל מוציאם ממצרים

אוי כי ירד אש

אוי כי ירד אש מן השמים לירושלים / עיני עיני יורדה מים // טירת קודש איך נשמה / יושב בשמים עד מה / בת מלך אמה / הקדשה היא בעיניים // ירח אב בו שמשי קדר / אהרן הכהן בו נעדר / וגם עיר ההדר / בו חרבה פעם ושתיים // מרה הלילה הזה ארים / ויהי לבכי ליל שימורים / ואותי החרים / אל מוציאם ממצרים

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים