איכה צאן ההריגה מרבציהן נפוצות // פניהם קיבצו פארור והתגוללו בבצות // ולעין כל רואיהם מתנכרות בחוצות // חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות // ...וילדים מוצאים ערומים רעבים יחפים // שואילם לחם ואיה ובצמא מתעלפים // מתחננים לשוביהם מול אכזרים חנפים // ועודם פת אין להם ורחמי יוצרם שואפים // עוללים העטופים ברעב בראש כל חוצות // דרך אלוה קשתו ויבצע כל אלה // ואין נעתר לקול מעתיר יום החל ויכלה // ובנים נטו עורפם ביד עורפם כמו טלה // ורחובות עיר קודש בדמי חסידיו מילא // ופגרי נער וזקן ישבו לארץ חוצות

איכה צאן ההריגה

איכה צאן ההריגה מרבציהן נפוצות // פניהם קיבצו פארור והתגוללו בבצות // ולעין כל רואיהם מתנכרות בחוצות // חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות // ...וילדים מוצאים ערומים רעבים יחפים // שואילם לחם ואיה ובצמא מתעלפים // מתחננים לשוביהם מול אכזרים חנפים // ועודם פת אין להם ורחמי יוצרם שואפים // עוללים העטופים ברעב בראש כל חוצות // דרך אלוה קשתו ויבצע כל אלה // ואין נעתר לקול מעתיר יום החל ויכלה // ובנים נטו עורפם ביד עורפם כמו טלה // ורחובות עיר קודש בדמי חסידיו מילא // ופגרי נער וזקן ישבו לארץ חוצות

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים