עד מתי ה' יום זה לעומתך // במר תייליל עדתך / על בית תפילתך // אשר שרפו צריך / והרגו בני בריתך // אלוהים באו גויים בנחלתך // ... עד מתי ה' אשכבה בין שפתיים // ובין תנור וכיריים / יכהו לי עיניים // לוהטים לי ישאפו / ערב ובקר וצהריים // עד מתי אשתומם / על חורבן פעמיים // עד מתי לא תרחם את ירושלים // עד מתי יהגה בצר שאר צאן מרעיתך

עד מתי ה'

עד מתי ה' יום זה לעומתך // במר תייליל עדתך / על בית תפילתך // אשר שרפו צריך / והרגו בני בריתך // אלוהים באו גויים בנחלתך // ... עד מתי ה' אשכבה בין שפתיים // ובין תנור וכיריים / יכהו לי עיניים // לוהטים לי ישאפו / ערב ובקר וצהריים // עד מתי אשתומם / על חורבן פעמיים // עד מתי לא תרחם את ירושלים // עד מתי יהגה בצר שאר צאן מרעיתך

פרטים נוספים

חומרים נוספים קשורים